Kansanedustaja Arja Juvonen piti eduskunnassa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron soteuudistuksesta, jota on Suomessa yritetty saada aikaan jo vuosikausia. Perussuomalaiset pitävät uudistuksen toteutumisen keskeisenä ongelmana rahoitusta, varsinkin nyt kun hallitus on antamassa miljardikaupalla rahaa EU:n elvytyspakettiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Uudistuksella halutaan myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

– Soteuudistusta on tehty Suomessa vuosia. Edellinen uudistusmalli kaatui eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, sillä sen ei nähty turvaavan kansalaisille tasa-arvoisia oikeuksia terveydenhoidon palveluihin, sen rahoituspohja oli riittämätön ja kolmen miljardin kustannusten hillintätavoitteet epävarmoja. Lopullisen iskun sotelle antoivat kuitenkin julkisuuteen nousseet uutiset vakavista vanhustenhoidon laiminlyönneistä, kertoi kansanedustaja Arja Juvonen.

Hoitajamitoitus ei ole ratkaissut ongelmia

Perussuomalaisten mielestä on kyseenalaista, onko näiden keskeisten kriteerien osalta tapahtunut muutosta parempaan.

– Onko vanhustenhoidon ongelmat nyt ratkaistu? Viime hallituskaudella demareiden oppositiossa lupaama sitova hoitajamitoitus tasolla 0,7 koki inflaation ja hallitus toi lakiin tason 0,5, joka nousee hiljalleen. Varsinaisia ongelmia tämä hoitajamitoitus ei kuitenkaan ratkaissut, vaan usein yövuorossa on edelleenkin vain yksi hoitaja.

Hoitoon pääsyssä ongelmia

Soteuudistukseen sisältyy myös tavoite kiireettömän hoidon hoitotakuusta, jolla potilaalle taataan oikeus päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle seitsemän päivän sisällä hoidontarpeen arvioinnista. Perussuomalaiset arviovat hallituksen luvanneen liikaa sanoessaan, että potilas pääsee lääkärille nopeammin. Hoitajamitoituksen tavoin hoitotakuu halpuutettiin tarkoittamaan pääsyä jonkun hoitohenkilön vastaanotolle lääkärille pääsyn sijasta.

– Hoitoon pääsyssä on suuria ongelmia nyt, mutta myös tulevaisuudessa, kun koronaepidemian viivästyttämiä hoitojonoja ryhdytään purkamaan. Kiireettömän hoidon järjestämisestä on tingitty, ja hoitojonot ovat jo nyt mittavat. Kuntien ja sairaanhoitopiirien kestävyys on myös talouden osalta vaakalaudalla. Koronan kurittaessa kansaa terveydenhuolto ajautuu kriisipisteeseen, jossa muut sairaudet jäävät toteamatta ja hoitamatta. Ihmisten leikkausaikoja siirretään jopa vuosilla eteenpäin, Juvonen sanoi.

Ei parlamentaarista valmistelua lupauksista huolimatta

Vielä vaalituloksen varmistuttua sosiaalidemokraattien silloinen puheenjohtaja ja hallitustunnustelija Antti Rinne lupasi, että sotea tehdään yhdessä muiden puolueiden kanssa parlamentaarisesti. Toisin kävi. Perussuomalaisten mukaan soten kaikki keskeiset päätökset tehtiin lupauksista huolimatta ilman yhteistä valmistelua – poliittisten valintojen pohjalta, asiantuntijoita kuuntelematta ja vaikutusarvioita laatimatta.

– Maakuntaveroa ja maakuntahallintoa varten perustettiin komiteat, joiden työskentelyn lähtökohdat ovat olleet hyvin heikot. Miten komiteat voivat tehdä päätöksiä ja linjanvetoa veroista tai maakuntahallinnosta, kun asioita ei ole edes vielä käsitelty eduskunnassa eikä yhtäkään asiantuntijaa aiheista kuultu? Näille komiteoille jäi ainoastaan kumileimasimen rooli, kun suuret linjaukset tehtiin hallituksessa etukäteen, Juvonen totesi.

Lähipalvelut turvattava

Perussuomalaisille lähipalvelut ovat tärkeitä. Sote-vastuun siirtämistä kunnilta maakunnille ei saa käyttää tekosyynä lähipalveluiden alasajoon. Ruotsissa käytännön kokemukset ovat osoittaneet, ettei palveluiden keskittäminen johda automaattisesti laadun paranemiseen tai kustannussäästöihin ja suuren volyymin sijasta tärkeämpää on noudattaa yliopistollisen sairaalan määrittämiä hoidon standardimenettelyitä.

– Me perussuomalaiset vaadimme lähipalveluiden säilyttämistä, ja palvelutaso on määriteltävä selkeästi. Pitkien etäisyyksien maassa ei ole oikein juoksuttaa vanhusta tai sairasta satojen kilometrien päähän kotoaan saamaan hoitoa. Vanhustenhoitoa ei saa viedä läheltä kauas. Perussuomalaiset katsoo, että vanhustenhoidon tulee säilyä kuntien alueella ja järjestämisvastuun piirissä, Juvonen vaati.

Vanhustenhuollon tilaa valvottava tarkkaan

Perussuomalaisten mielestä vanhustenhoidon valvonta pitää saada kuntoon ja valvontaa on tehtävä jalkautumalla hoivayksiköihin. Omaisten ääntä on kuultava erillisillä omaisraadeilla, jotka kertovat alueellisen vanhustenhoidon tilasta. Vanhus- ja vammaisneuvostot on otettava laajasti mukaan päätöksentekoon. Omaishoitoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen ja tukijärjestelmän yhtenäistäminen valtakunnallisesti kuuluisi luontevasti osaksi soteuudistusta.

– Erityisten häpeällistä on vanhusten ja vammaisten palveluiden minikilpailuttaminen. Kuin huutolaisia heitä kilpailutetaan huutokaupassa, jossa halvimman tarjouksen tekijä voittaa hoidettavakseen ihmisen. Hoivabisnes ei saa olla huutokauppabisnestä. Perussuomalaiset vaativat, että vanhusten ja vammaisten palvelujen minikilpailutukset on lopetettava.

– Keskeinen ongelma koko soteuudistuksen toteutumisen kannalta on rahoitus. Hyvä hallitus, te olette antamassa EU:n elvytyspakettiin miljardikaupalla rahaa, jota tarvittaisiin sotepalvelujen korjaamiseen. Suomalaisten sote-rahat annetaan muille maille vierahille. Tämäkö on suomalainen soteuudistus? kysyi Juvonen puheenvuoronsa päätteeksi.

Suomen Uutiset