Pääministeri Marinin hallituksen sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille. Asiasta kirjallisen kysymyksen jättänyt perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen uskoo siirtymätasauksen rankaisevan tiukkaa kulukuria vuosia noudattaneita maakuntia ja vaarantavan niiden sote-palvelut.

Alkuvaiheessa rahoituksesta vastaa pääosin valtio, mutta tulevaisuudessa sote-maakunnat saavat mahdollisesti myös verotusoikeuden. Rahoitusmallin käyttöönotossa on seitsemän vuoden siirtymävaihe, jolloin laskennallisen rahoituksen ja todellisten kulujen eroa tasoitetaan siirtymätasauksella.

– Hallituksen kaavailema siirtymätasaus rankaisee niitä maakuntia, jotka ovat noudattaneet tiukkaa kulukuria vuosien ajan. On käsittämätöntä, että taloutensa hyvin hoitaneet ja palvelunsa kustannustehokkaasti järjestäneet alueet menettävät niille kuuluvan lisärahoituksen, vaikka sille olisi todellisuudessa huutava tarve, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen moittii.

– Siun sote on vuosia tehnyt hartiavoimin töitä taloudenpitonsa eteen ja nyt tämä työ palkitaan leikkaamalla rahoitusta siirtymätasauksella.

Riittävä rahoitus on turvattava nyt

Uusien hyvinvointialueiden rahoitus perustuu tarvevakioituihin kriteereihin huomioiden palveluiden tarve, väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus sekä sosioekonomia. THL on tämän perusteella arvioinut eri maakuntien asukkaiden sote-palveluiden tarvetta suhteessa maan keskimääräiseen tasoon. Pienin tarve oli Uudellamaalla, korkeimmat kertoimet taasen Itä-Suomen maakunnissa.

– Pohjois-Karjalassa on THL:n laskelmien mukaan yksi maan suurimpia sote-palveluiden tarvekertoimia, ja palveluiden tarve tulee kasvamaan entisestään väestön vanhetessa. Väestön ikäjakauma ei ole maakuntien itsensä päätettävissä, eikä maakunta voi itse päättää, mitkä lakisääteisistä palveluista se haluaa järjestää.

– Rahoitusta leikataan silti kovalla kädellä, mikä myös rajoittaa maakunnan kykyä riittäviin investointeihin tulevaisuutta ajatellen. Riittävä rahoitus on turvattava nyt eikä vasta sitten, kun maakunnan sote-palvelut ovat kriisissä, Antikainen vaatii.

Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen pysyvän siirtymätasauksen vaikutuksesta hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Suomen Uutiset