Eduskunnan sivistysvaliokunta sai viime viikolla sote-lausuntonsa valmiiksi ensimmäisenä valiokuntana. Osana sote-uudistusta psykologit ja kuraattorit siirtyisivät pois kunnista osaksi perustettavia hyvinvointialueita. Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset Sanna Antikainen, Kaisa Juuso ja Ari Koponen jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen.

Perussuomalaiset katsovat, että siirto vaarantaisi oleellisesti opiskelijahuollon palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden. Jotta palvelut ovat saavutettavissa lähellä ja oikea-aikaisesti, tulisi opiskeluhuollon toimitilat säilyttää jatkossakin kouluilla ja oppilaitoksissa.

– Opiskeluhuoltotyötä ei tule nähdä osana hyvinvointialueiden sote-työtä vaan koulussa ja oppilaitoksessa annettavana matalan kynnyksen oppimisen ja hyvinvoinnin tukena. On tärkeää, että painopiste säilyy ennaltaehkäisevässä työssä, toteaa kansanedustaja Ari Koponen.

Hallitus sivuutti asiantuntijat jälleen

Vaikka opiskeluhuolto on vain osa sote-lakipakettia, perussuomalaiset muistuttavat, etteivät sote-uudistuksessa valitut keinot tue muiltakaan osin uudistuksen tavoitteita, kuten kustannusten hillintää, palvelujen saatavuuden parantamista sekä eriarvoisuuden vähentämistä.

– Asiantuntijakuulemisissa on esitetty useita ongelmia, joita saattaa seurata, ellei yhteys kuntien sivistystoimen sekä hyvinvointialueiden sote-palveluiden välillä toimii. Kuitenkin hallituspuolueet ohittavat jälleen asiantuntijoiden huolet ja varoitukset, moittii kansanedustaja Sanna Antikainen.

Sote-uudistus on susi jo syntyessään

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, ettei näin merkittävää mutta huonosti valmisteltua uudistusta tule viedä eteenpäin, varsinkaan koronakriisin ollessa vielä täydessä käynnissä.

– Nyt ei ole oikea aika uudistukselle. Sen sijaan on välttämättömänä, että kunnille turvataan riittävä valtionrahoitus sivistyspalvelujen järjestämiseen. Säästöpaineet eivät saa johtaa asiakasmaksujen ja verojen nousuun tai sivistyspalvelujen karsimiseen, muistuttaa kansanedustaja Kaisa Juuso.

Suomen Uutiset