Oppositiopuolueet tiedottivat tänään tekevänsä yhteisen välikysymyksen sote-uudistuksesta, joka uhkaa opposition mukaan mennä pahasti mönkään.

– Tiedämme kaikki, että kunnianhimoisesta soten kokonaisuudistuksesta on puhuttu pitkään, mutta sitä suuremmalla syyllä voi ihmetellä eikö mitään olla opittu.

– Marinin hallitus tekee sote-uudistusta hätiköiden ja runnoo sitä läpi kuin itse uudistuksen tekeminen olisi tärkeämpää kuin se, millaiseen lopputulokseen hallinnon myllertäminen johtaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi.

– Hallitus runnoo vakiintuneista käytännöistä poiketen uudistusta valiokunnissa vähät välittämättä asiantuntijalausunnoissa esiin nousseista epäkohdista. Tästä on siksi pakko tehdä välikysymys, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen toteaa.

Asiantuntijoiden arvion mukaan muutoskustannukset voivat olla jopa kolme miljardia euroa.

Kustannukset kasvavat, pienempien kuntien päätösvalta romahtaa

Suurin ongelma opposition mukaan on se, ettei hallituksen sote-uudistus ei vastaa keskeisiltä osin niihin ongelmiin, joiden varjolla sitä tehdään. Uudistus ei vähennä kustannuksia eikä nopeuta hoitoon pääsyä.

– Tämä huono uudistus uhkaa lisätä kustannuksia ja johtaa siihen, että pienistä kunnista lakkautetaan lähipalveluita, Tavio arvioi.

Tavio korostaa, että toimiva terveydenhoito on luonnollisesti yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivistä, jonka murentaminen on otettava vakavasti.

– Nyt uudistus vaarantaa sairaaloiden toimintakykyä ja uhkaa jopa lakkauttaa aluesairaaloita. Lisäksi on otettava huomioon, että uudistus murentaisi demokraattista päätöksentekoa: pienistä kunnista ei välttämättä pääse ketään ajamaan kuntansa puolia maakuntavaltuustoon ja maakuntien suuret kaupungit jyräävät, Juvonen huomauttaa.

Kestävyysvaje ei parane hallintohimmeleillä

Tavio huomauttaa, että olemassa oleva kestävyysvaje ei katoa mihinkään, vaikka vasemmistopuolueet loisivat uuden raskaan hallintohimmelin ja keskusta saisi tahtomansa maakuntamallin, jossa suuret kunnat vievät vallan pieniltä kunnilta.

– Kestävyysvaje, eli jatkuva tilanne jossa Suomi elää yli varojensa ja valtio velkaantuu, ei korjaannu ajamalla sosiaali- ja terveyspalvelut uuteen hallintomalliin, jossa rahoitus todennäköisesti pyritään kattamaan uudella maakuntaverolla.

– Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen puute ei korjaannu luomalla uusia veroja – varsinkaan samalla kun nettoveronmaksajien suhteellinen määrä vähenee, Tavio arvioi.

– Julkinen talous tulee tasapainottaa parantamalla työllistymisen kannustimia, parantamalla yrittämisen kannustimia ja parantamalla Suomen kansallista kilpailukykyä.

SUOMEN UUTISET