Hallitus yrittää viedä soteuudistuksen väkisin ja vauhdilla läpi. Lukuisat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen ongelmista. Perussuomalaiset eivät voi ummistaa silmiään katastrofilta, johon Marinin hallitus on Suomea viemässä. Tästä syystä koko oppositio on tehnyt yhteisen välikysymyksen.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron asiasta eduskunnassa pitänyt kansanedustaja Arja Juvonen kertoi saaneensa henkilökohtaisesti useita yhteydenottoja kansalaisilta. Nykytilassa ei ole hurraamista, mutta paremmaksi ei tilanne muutu Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksellakaan, koska toimet puuttuvat.

– ”Meidät vanhukset on unohdettu. Ei ole palvelutaloa, minne mennä, kun ei jaksa kotihommia ikänsä takia tehdä. Me olemme 86- ja 90-vuotiaita. Terveyspalvelut on ajettu alas, lääkärille ei saa aikoja”, Juvonen siteerasi saamaansa kansalaispalautetta ja jatkoi:

– On selvää, että tässä tilanteessa emme voi ummistaa silmiämme ja korviamme katastrofilta, joka pääministeri Marinin hallituksen sote-uudistuksen muodossa uhkaa Suomea. Tästä syystä koko oppositio on tehnyt yhteisen välikysymyksen.

Yhteiskunnan tärkeimmät palvelut vaarassa

Sote-palvelut ovat monin tavoin yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita. Toimivien sote-palveluiden merkitys korostuu hädän, sairauden ja vanhuuden hetkellä, kun ihmiset eivät enää kykene itse huolehtimaan itsestään.

– Nyt kuitenkin näiden palveluiden tulevaisuus on uhattuna. Hallitus tukee hyvinvointierojen kasvua, sillä uudistus ei nopeuta hoitoon ja lääkärille pääsyä. Näin on nähtävä, sillä sote-esitys ei tuo yhtä ainoatakaan keinoa tuoda lisää lääkäreitä tai hoitajia. Kuinka hallitus voi toimia näin? Tehän lupasitte pääsyä viikossa lääkärille!

Hyvinvointierot kasvavat entisestään

Suomessa väestön terveys- ja hyvinvointierot kuuluvat länsimaiden suurimpiin. Ne uhkaavat kasvaa entisestään alueellisen eriarvoistumisen seurauksena: työt ja hyvinvointi keskittyvät kasvukeskuksiin, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomesta lakkautetaan tehtaita. Kokonaiset kunnat ovat vaarassa, kun palveluihin ei riitä rahaa. Päivystyssairaaloiden ja lähipalveluiden lakkauttaminen lisää kurjistumisen kierrettä.

– Hallituksen aluepolitiikka ei käännä tätä kehitystä, vaan kiilusilmäinen ilmastopolitiikka on pikemminkin kiihdyttänyt suomalaisen maaseudun alasajoa. Sote-uudistus ei pelasta haja-asutusalueiden lähipalveluita tai ratkaise rahoitukseen liittyviä ongelmia, vaan rahat uhkaavat huveta muutoskustannuksiin ja äänivallan keskittyessä maakuntien keskuskaupungeille palveluiden alasajo muualla helpottuu entisestään, Juvonen kertoi.

Äänivalta viedään pieniltä alueilta

Kun pieneltä kunnalta viedään tehdas, työt ja terveyskeskus, mitä jää jäljelle? Maakuntavaaleissa pienet kunnat häviävät oman äänensä. Ne eivät saa edustustaan maakuntavaltuustoon, vaikka kunnan kaikki äänestäjät äänestäisivät yhtä ehdokasta.

– Suurimmilta, yli sadantuhannen asukkaan kaupungeilta taas viedään rahat. Erityisesti heikennetään Uudenmaan asemaa, ja samalla on väläytelty Kelan korvausten leikkauksia: Uudenmaan asukkaat, hoitakaa itsenne yksityisellä ja maksakaa aivan kaikki itse. Hoidon saatavuus riippuvaiseksi varallisuudesta, tätäkö keskusta haluaa? Juvonen kysyi.

Sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu

Perussuomalaisten mielestä Marinin hallituksen soteuudistus ei täytä sille määriteltyjä tavoitteita. Uudistuksen piti turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikille Suomessa asuville sekä parantaa näiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

– Uskooko hallitus tähän itsekään, kun yksi uudistuksen keskeisistä pohdinnoista liittyy siihen, mitä kunnissa tehdään tyhjilleen jääville sote-kiinteistöille?

Mistä tekijät?

Yhdeksi uudistuksen tavoitteeksi on asetettu ammattitaitoisen työvoiman saanti. Hallituksen esitys ei kuitenkaan sisällä yhtäkään ratkaisua ongelmaan, vaan henkilöstö nähdään pelkkänä kustannuksena, joka sekin jätetään perustettavien hyvinvointialueiden ongelmaksi.

– Yhteiskuntamme rahallinen panostus sote-palveluihin on ollut ja säilyy myös tämän uudistuksen myötä Pohjoismaiden alhaisimpana. Hoitotyötä tekeville ei riitä lisää rahaa, eikä uudistus mahdollista lisäkäsiparien palkkaamista. Palvelutarpeen kasvua ei huomioida rahoituksessa täysimääräisenä. Hyvä hallitus, leikkauksillako ammattitaitoisen työvoiman saanti ratkaistaan? Juvonen ihmetteli.

Muutos ei ole itseisarvo

Rakennemuutoksiin upotettavat rahat eivät tuota terveyttä tai hyvinvointia. Hallituksella tuntuu riittävän rahaa kaikkialle muualle paitsi sinne, missä rahaa kipeimmin tarvittaisiin, jotta erityisesti ikääntyneet suomalaiset saisivat ansaitsemaansa laadukasta hoitoa ja hoivaa. Hallitus aikoo tehdä päätökset, mutta jättää rahoituksen pohtimisen seuraajilleen.

– Perussuomalaiset eivät pidä muutosta itseisarvona. Jos uudistus johtaa huonompaan tilaan kuin lähtötilanne, se pitää jättää tekemättä. Kun uudistus ei paranna palveluihin pääsyä, kyseessä on liian kallis harjoitus. Kun jopa perustuslakivaliokunnan yksimielisen lausunnon mukaan aikataulu vaikuttaa uudistuksen merkitys ja mittavuus huomioiden kireältä, miksi hallitus ei ota lusikkaa kauniiseen käteen ja ota aikalisää näiden virheiden korjaamiseksi?

– Koska hallitus ei näytä näin tekevän, kannatamme opposition yhteistä epäluottamusesitystä, Juvonen totesi puheenvuoronsa lopuksi.

Suomen Uutiset