Perussuomalaiset tivasi hallitukselta suullisella kyselytunnilla vastauksia sote-uudistuksen vaikutuksista. Erityisesti perussuomalaisia edustajia huolettivat palveluiden siirtyminen suuriin keskuksiin ja demokratiavaje, joka syntyy, kun suurille kaupungeille siirtyy ylivoimainen enemmistö päätösvallasta.

– Moni kansalainen on sote-uudistuksen myötä huolissaan siitä, mitä hänen tarvitsemilleen sote-palveluille käy. Etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa kunnat ovat jo nyt suuria, ja takavuosien kuntaliitosten jälkeen matkat keskustaajamaan jo nyt pitkiä, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen aloitti.

Lähipalvelut uhattuina

Juvonen huomautti, ettei sote-uudistus pidä sisällään lähipalvelutakuuta, vaan sen sijaan mietitään, mitä kuntien tyhjäksi jääville sote-kiinteistöille tehdään.

– Moni ikääntyvä kansalainen miettii tälläkin hetkellä, miten kauas kotoaan ja läheisistään voi joutua, kun kunto heikkenee niin, ettei pysty asumaan enää kotonaan, tai kuinka kauas voi joutua matkustamaan terveyskeskukseen päästäkseen.

– Mitä te vastaatte huolestuneille kansalaisille? Kuinka pitkän matkan kansalainen voi joutua kotoaan matkustamaan päästäkseen terveyskeskukseen, ja kuinka kauas läheisistään ikäihminen voi joutua muuttamaan saadakseen palveluasumispaikan? Juvonen kysyi.

Kiurun vastaus epäselvä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kiirehti ministeriöaitoon vastaamaan, mutta vastauksen perusteella hän ei välttämättä kuullut kysymystä kunnolla.

– Edustaja kysyi, kuinka nopeasti. Se on ollut Suomessa ongelma siksi, että vaikka lainsäädäntö onkin hyvä, niin kaikilta osin ihmiset eivät ole saaneet paikkoja. Nyt me yritämme parantaa sitä, Kiuru vastasi.

Demokratia vaarassa

Perussuomalaisten mukaan hyvinvointialueiden aluevaltuustojen tehtävä tulee olemaan erittäin epäkiitollinen. Aluevaltuustoja ei valitakaan tulevaisuudessa kuten muita ylikunnallisia toimielimiä.

– Muihin ylikunnallisiin toimielimiin edustajat valitaan kunnanvaltuustoissa, ja näin pienimmätkin kunnat saavat toimielimeen vähintään yhden edustajan. Hyvinvointialuevaltuustoissa näin ei kuitenkaan olisi – miksi? Haluaako hallitus helpottaa pienten kuntien palveluiden alasajoa sillä, että palveluleikkauksilla ei ole kasvoja oman kunnan nimittämän luottamushenkilön muodossa?

– Minkä takia sote-esitys ei sisällä pienten kuntien äänivallan takaamiseksi takuuta vähintään yhdestä edustajasta hyvinvointialueen valtuustoon? Ettekö te koe tätä ongelmaksi demokratian toteutumisen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta? Juvonen tivasi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) selitti, että alueelle valitaan ne päättäjät, jotka kansalaiset sinne haluavat. Henrikssonin mukaan ei ole löytynyt mallia, jolla turvattaisiin edustus joka kunnasta.

Suomen Uutiset