Kansanedustaja Minna Reijonen on huolissaan suunnitelmista EU:n aluekehitysrahojen jakoperusteiden mahdollisesta muuttumisesta. Asiasta kirjallisen kysymyksen tehnyt Reijonen haluaa tietää, ovatko Itä- ja Pohjois-Suomen rahoitusosuudet pienenemässä, jos suunnitelmat toteutuvat.

– Suomi saa EU:n rakennerahastoista (EAKR) noin 1,5 miljardia euroa. EU:n aluekehitysrahoja on jaettu perustuen alueiden erilaisuuteen. Pitkien välimatkojen Suomessa on suuria alueellisia eroja. Keski-Euroopan valtioihin verrattuna Suomen olosuhteet vaihtelevat hyvin paljon eri maakunnissa, sanoo Minna Reijonen.

Itä-Suomi huolissaan rahoituksen määrästä

Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomi ovat alueellisesti harvaan asuttuja pitkien etäisyyksien alueita, joissa on myös muita haasteita. Nämä haasteet ovat olleet perusteena jaettaessa EU:n rahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomeen.

– Itä-Suomessa ollaan hyvin huolissaan suunnitelmista, joiden mukaan nämä rahat saatetaan jakaa toisin. Jos jakoperuste Suomessa muuttuu, on mahdollisesti pelättävissä, että EU ei enää jatkossa jaa rahoja näillä erityisperusteilla, ja se voi vaarantaa vastaavien rahoitusten määrää tulevaisuudessa, sanoo Reijonen.

Reijonen teki vastuuministerille kirjallisen kysymyksen, milloin EU:n aluekehitysrahojen päätökset tehdään ja onko mahdollista, että Itä-Suomen rahoitusosuus jatkossa pienenee.

Suomen Uutiset