Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai valmiiksi sote-uudistusta koskevan mietintönsä. Perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen jättivät mietintöön vastalauseen.

Muiden valiokuntien lausunnoissa ja asiantuntijakuulemisissa nostettiin esiin lukuisia kriittisiä ongelmia, keskeisimpänä rahoitukseen ja muutoskustannuksiin liittyvä suuri epävarmuus.

– Pahimmillaan uudistus johtaa kaaokseen, jossa hyvinvointialueet joutuvat aloittamaan toimintansa ilman riittävää rahoitusta ja tietojärjestelmät keskeneräisinä. Samalla kunnilta viedään uudistuksen varjolla verotuotoista sote-palveluita suurempi osuus. Kunnat ajetaan tässä puun ja kuoren väliin, kuvailevat tilannetta Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen.

Yleisöä yritetään sumuttaa

Erityistä hämmästystä herätti suhtautuminen Itä-Savon ja Länsi-Pohjan päivystyssairaaloihin. Perussuomalaiset esittivät valiokuntakäsittelyssä pykälämuutosta, jolla ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen lakkauttamista koskeva siirtymäaika olisi poistettu lainsäädännöstä ja näiden sairaaloiden toiminta olisi voinut jatkua toistaiseksi. Kyseessä ei ole pelkästään yhteispäivystys, vaan myös leikkaustoiminnan jatkuminen näissä sairaaloissa.

– Tähän hallituspuolueet eivät suostuneet, mutta valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) taikoi jostain viime hetkellä lausuman, jossa käynnistettäisiin lainsäädäntötyö ”riittävien palveluiden” säilyttämiseksi näissä sairaaloissa. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitä nämä riittävät palvelut ovat, tuskin ainakaan nykyisen laajuisista palveluista on kyse. Tässä yritetään vain sumuttaa yleisöä tekeillä olevista leikkauksista, perussuomalaiset moittivat.

Uhkana mittavat lisäkustannukset

Paremman hoidon sijasta sote-rahat uhkaavat mennä muutoskustannuksiin. Uudistus vietiin väkisin läpi, vaikka kukaan ei tunnu tietävän tarkalleen, kuinka suuriksi muutoskustannukset muodostuvat edes sadan miljoonan euron tarkkuudella. Muutoskustannuksiin voi kulua jopa pari miljardia euroa rahaa, joka olisi voitu käyttää paremminkin, koska nykyisen järjestelmän keskeiset ongelmat eivät liity palvelujen järjestämiseen tai hallintoon, vaan järjestelmän kokonaisrahoitukseen.

– Kestävyysvajetta tämä uudistus ei tilkitse, vaan uhkaa aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia, joita on pakko tilkitä sulkemalla sairaaloita. Leikkauslistalle voivat joutua myös muun muassa Kajaanin, Kotkan, Hämeenlinnan, Riihimäen, Mikkelin ja Kotkan sairaalat, Juvonen, Juuso ja Reijonen painottavat.

Uudistus heikentää laatua parantamisen sijaan

Perussuomalaiset olisivat halunneet lähipalvelutakuun sekä säilyttää vanhuspalvelut kunnissa. Vaikka hallitus ei sitä ääneen sano, kustannussäästöjä tehdään nimenomaan palveluverkkoa karsimalla. Hallitus ei itse tietenkään tee päätöksiä, vaan hyvinvointialueet joutuvat tekemään vaikeat päätökset, kun valtio ei anna tarpeeksi rahaa. Syntipukki löytyy varmasti aina jostain muualta kuin hallituksesta.

– Perussuomalaiset olisivat hallintohimmelin rakentamisen sijasta halunneet lähipalvelutakuun, jättäneet vanhusten palvelut kuntien järjestettäviksi sekä säilyttäneet nykyiset vammaisten palveluita tuottavat kuntayhtymät. Nyt hallitus pilkkoo ne ja pirstoo asiantuntemuksen eri hyvinvointialueille. Tämä uudistus vaarantaa palvelutuotannon jatkuvuuden ja parantamisen sijasta heikentää laatua, perussuomalaiset kiteyttävät.

Suomen Uutiset