Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on ryhtynyt kokoontumaan myös maanantaisin sote-uudistuksen käsittelemiseksi. Perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen moittivat hallituspuolueiden pyrkimyksiä poiketa eduskunnan normaalista työskentelystä.

Normaalisti valiokuntatyössä huomioidaan se, että samat kansanedustajat istuvat yleensä myös jossakin toisessa valiokunnassa, eikä heidän osallistumistaan toisten valiokuntien työskentelyyn yritetä haitata.

– Tämä kuuluu osaksi normaalia eduskuntatyötä. Nyt hallituspuolueet ovat päättäneet poiketa eduskunnan perinteisistä työtavoista. Tämä on ennenkuulumatonta ja törkeää, sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kuvailevat tilannetta.

Työtapojen muutos estää normaalin työnteon

Oppositiopuolueiden edustajat esittivät valiokunnassa, ettei kokouksia pidettäisi päällekkäin toisten valiokuntien kanssa. Niin perussuomalaiset kuin kokoomuskin olivat yksimielisiä siitä, että työskentelytapojen muutos estää edustajilta normaalin työnteon.

– Esitimme, ettei kokouksia järjestettäisi päällekkäin toisten valiokuntien kokousten kanssa. Valiokunnan puheenjohtaja, Markus Lohi (kesk.) oli kuitenkin sitä mieltä, että valiokunnat voivat kokoontua päällekkäin ja että ainoastaan täysistunnon kanssa samanaikaisesti kokousta ei voitaisi järjestää. Hallituspuolueet junttasivat tämän näkemyksen sitten enemmistöllään läpi, perussuomalaiset moittivat.

Epäasiallista toimintaa

Vähemmistöön jääneet edustajat pitävät hallituspuolueiden toimintaa valiokunnassa epäasiallisena.

– Eduskunnan käytäntöihin ei kuulu se, että asioiden käsittelyä yritetään viedä väen väkisin läpi niin, että kaikki edustajat eivät pysty osallistumaan kokouksiin, kun heillä on samanaikaisesti toisen valiokunnan kokous. Hallituspuolueet pyrkivät estämään tällä toiminnalla valmistavan keskustelun läpiviennin normaalin protokollan mukaan, Juvonen, Juuso ja Reijonen painottavat.

Lausuntoluonnos heitettiin roskakoriin

Sote-uudistuksen käsittely on saanut erikoisia piirteitä muissakin valiokunnissa. Minna Reijonen osallistui sote-lausunnon käsittelyyn myös talousvaliokunnassa, jossa hallitus myös viittasi kintaalla normaalille valiokuntatyölle.

Perussuomalaiset vaativat, että talousvaliokunta odottaisi perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistumista ennen kuin lausuisi itse asiasta. Tämä ei hallituspuolueille käynyt, vaan lausunto juntattiin läpi väkisin ja perustuslailliset reunaehdot jäivät huomioimatta.

– Törkeintä kuitenkin oli se, että hallituspuolueet heittivät virkamiesten valmisteleman lausuntoluonnoksen roskakoriin ja hyväksyttivät enemmistöllään valiokunnan lausuntona kaunistellun version, jossa asiantuntijakuulemisissa esitetty kritiikki sivuutettiin täysin, perussuomalaisia myös talousvaliokunnassa edustava Reijonen kertoo.

Suomen Uutiset