Eduskunnassa on puhuttu paljon taloudesta, sillä EU:n elpymispaketin lisäksi eduskunta kävi välikysymyskeskustelun hallituksen luottamuksesta. Perussuomalaiset jätti epäluottamuslauseen hallituksen puoliväliriihen tuloksista. – Odotukset Marinin punavihreää hallitusta kohtaan eivät olleet korkealla, mutta hallitus onnistui alittamaan nekin, kertoo perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri.

Hallitus ei aio karsia turhia menoja eikä puutu niiden juurisyihin, kuten haitalliseen maahanmuuttoon. Sen sijaan hallitus edistää rahaa syöviä jättiläishankkeita, kuten sote-uudistusta ja oppivelvollisuuden pidentämistä, vaikka ne pitäisi laittaa jäihin.

– Ilmastopolitiikka on tietysti maailman kunnianhimoisinta, ja siitä ei voi tinkiä euroakaan, vaikka se tarkoittaisi elämisen ja asumisen kustannusten nousua. Työllisyystoimia pidetään laajalti humpuukina niin taloustieteilijöiden kuin valtiovarainministeriönkin taholta. Velkaa ja veronkorotuksia, se on hallituksen resepti suomalaisille, Leena Meri sanoo.

Hallitus hämää kansalaisia

Hallituksen omat arviot työllisyystoimenpiteiden vaikuttavuudesta ovat nelinkertaiset valtiovarainministeriöön nähden. Hallituksen mukaan uusia työpaikkoja syntyy noin 40-45 000, kun valtiovarainministeriön mukaan toimet synnyttävät alle 11 000 työpaikkaa.

– Samoin hallitus esittää omana arvionaan, että toimilla vahvistetaan julkista taloutta 560 000 miljoonalla. Valtiovarainministeriö laskee, että toimien taloutta vahvistava vaikutus on vain 150 miljoonaa euroa. Hallitus hämää kansalaisia, jotta totuus heidän kyvyttömyydestään hoitaa taloutta ei paljastuisi, Meri toteaa.

Kaikkein järkyttävimpänä Meri pitää sitä, että Suomi lappoi juuri omia varojaan noin 4 miljardia euroa pitkin Etelä-Eurooppaa muun muassa Espanjan työviikon lyhentämiseksi.

Myös kokoomus haluaa lisää halpatyövoimaa

Kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa, ja tulevaisuudessa on odotettavissa leikkauksia ja veronkorotuksia, kun hallitus ei rahoita täysimääräisesti niitä tehtäviä, joita se kunnille antaa. Hallitus keskittyy silti elvyttämään muuta Eurooppaa suomalaisen verovaroilla. Kuntien tukipaketti auttoi kuntia hetkellisesti, mutta ei pitkällä tähtäimellä, sillä kunnilla on jo ennestään ollut vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään.

– Murto-osalla tästä EU-elpymispaketista olisi voitu parantaa suomalaista työllisyyttä ja ostovoimaa perumalla polttoaineveron korotukset, keventämällä omaishoidon tuen ja pienten eläkkeiden verotusta, peruuttamalla kotitalousvähennyksen leikkaukset, tuomalla takaisin keliakiakorvauksen ja niin edelleen. Nämä asiat maksaisivat vain 700 miljoonaa, joka on murto-osa 4 miljardista.

– Hallituspuolueiden tavoin myös kokoomus haluaa lisätä dramaattisesti halpatyövoiman maahantuontia. Halpatyövoima on monin osin ongelmallista, sillä se syrjäyttää suomalaisia työntekijöitä, polkee palkkoja, lisää väärinkäytöksiä ja harmaata taloutta sekä heikentää julkisen talouden tilaa ja pahentaa kestävyysvajetta. Vaikutukset ovat laajat ja erittäin tuhoisat.

Suomen itsemääräämisoikeus vaarassa

Kokoomus ja hallituspuolueet ovat myös haluttomia karsimaan sellaisia julkisia menoja, jotka eivät liity suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Näistä esimerkkinä voidaan mainita kehitysapu, jota maksetaan tänäkin vuonna yli 1,2 miljardia euroa. Meri uskoo, että pelkästään kehitysavun alasajolla pystyttäisiin kuittaamaan kahden seuraavan vuoden valtiontalouden kehysylitykset.

– Hallituksella ja kokoomuksella on täysin vastuuton asenne Euroopan liittovaltiokehitykseen ja suomalaisten verovarojen lappamiseen pitkin Etelä- ja Itä-Eurooppaa. Se vaarantaa Suomen itsemääräämisoikeuden tavalla, josta ei ole enää paluuta. Kokoomus mahdollisti paketin äänestämällä sen puolesta. Tässä samassa rintamassa perussuomalaiset eivät voi – eivätkä halua – olla, Meri kertoo.

Otetaan Suomi takaisin

Hallituksen suuruudenhullut ilmastotavoitteet ja muuta Eurooppaa kunnianhimoisempi hiilineutraalisuustavoite vahingoittaa teollisuuden ja kuljetusalan toimintaedellytyksiä ja nostaa asumisen ja liikkumisen kustannuksia. Tätäkään ei myöskään kokoomus kyseenalaista.

– Hallituksen aika menee laittomasti maassa olevien olojen parantamiseen ja siihen, että tuemme Etelä-Euroopan talouksia suomalaisin verovaroin. Aikaa ja rahaa ei jää enää suomalaisten asioiden hoitoon.

– Perussuomalaiset haluaa laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja panostaa suomalaisiin ensin. Otetaan Suomi takaisin kunta kerrallaan!

Suomen Uutiset