Perussuomalaisten odotukset Marinin punavihreän hallituksen puoliväliriihtä kohtaan eivät olleet korkealla, mutta hallitus onnistui alittamaan nekin. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa asiasta pitäneen lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meren mukaan riihen tulokset eivät tarjoa tiekarttaa julkisen talouden tasapainoon.

– Turhia menoja ei karsita eikä niiden juurisyihin, kuten haitalliseen maahanmuuttoon, puututa. Rahaa nieleviä jättiläishankkeita, kuten soteuudistusta ja oppivelvollisuuden pidentämistä, ei panna jäihin. Maailman kunnianhimoisimmasta ilmastopolitiikasta ei tingitä. Hallituksen niin sanotut työllisyystoimet on laajasti todettu humpuukiksi paitsi taloustieteilijöiden myös valtiovarainministeriön taholta, Leena Meri luetteli.

Palkansaajien verotaakkaa on kevennettävä

Velka ja veronkorotukset ovat hallituksen resepti. Perussuomalainen linja on, että yritysten ja palkansaajien verotaakkaa ja muita kustannuksia on päinvastoin kevennettävä, jotta maahan syntyisi uutta tuottavaa työtä ja jotta työn vastaanottaminen olisi nykyistä kannattavampaa.

– Budjettiriihen pöytäkirja kertoo hallituksen työllisyystoimenpiteiden synnyttävän arviolta 40–45 000 uutta työpaikkaa. Kuitenkin valtiovarainministeriön arvion mukaan näistä toimista syntyy vain alle 11 000 työpaikkaa. Hallituksen arvio omista ehdotuksistaan on siis nelinkertainen. Nelinkertainen! Valtiovarainministeriön arvio on, että työllisyystoimet vahvistavat taloutta pitkällä aikavälillä vain noin 150 miljoonalla eurolla, Meri hämmästeli.

Kokoomus lisäisi halpatyövoimaa

Perussuomalaiset yhtyvät monilta osin välikysymyksessä esitettyyn kritiikkiin, mutta eivät voi olla mukana siinä, koska kokoomus hallituksen tavoin haluaa lisätä dramaattisesti halpatyövoiman maahantuontia.

– Halpatyövoima syrjäyttää suomalaisia työntekijöitä, polkee palkkoja, lisää väärinkäytöksiä ja harmaata taloutta sekä heikentää julkisen talouden tilaa ja pahentaa kestävyysvajetta. Kokoomus myös keskittyy arvostelemaan sosiaaliturvan tasoa sen sijaan, että se puuttuisi sosiaaliturva-asiakkaiden määrän kasvuun maahanmuuton myötä, Meri kritisoi.

Lainarahaa ei pidä lahjoittaa eteenpäin

Edelleen kokoomus on haluton karsimaan sellaisia julkisia menoja, jotka eivät liity suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Esimerkkinä voidaan mainita kehitysapu, jota maksetaan tänäkin vuonna yli 1,2 miljardia euroa. Pelkästään kehitysavun alasajolla pystyttäisiin kuittaamaan kahden seuraavan vuoden kehysylitykset. Perusuomalaisten näkemys on, että kehitysapua voidaan maksaa vain budjettiylijäämästä. Lainattua rahaa ei pidä lahjoittaa eteenpäin.

– Niin hallituksen kuin kokoomuksenkin vastuuton asenne Euroopan liittovaltiokehitykseen ja suomalaisten verovarojen lappamiseen pitkin Etelä- ja Itä-Eurooppaa vaarantaa Suomen itsemääräämisoikeuden tavalla, josta ei ole enää paluuta. Tässä samassa rintamassa perussuomalaiset eivät voi – eivätkä halua – seistä.

– Kokoomus ei liioin kyseenalaista Sanna Marinin hallituksen suuruudenhulluja ilmastotavoitteita ja muuta EU:ta kunnianhimoisempaa hiilineutraalisuustavoitetta, joka vahingoittaa etenkin teollisuuden ja kuljetusalan toimintaedellytyksiä ja nostaa asumis- ja liikkumiskustannuksia, Meri sanoi.

Epäluottamuslause Marinin hallitukselle

Hallituksen laihat talous- ja työllisyystoimet eivät ole sinänsä perussuomalaisille yllätys, kun hallituksen aika menee laittomasti maassa olevien olojen parantamiseen ja siihen, että Etelä-Euroopan talouksia tuetaan suomalaisten verovaroilla. Aikaa ja rahaa ei jää enää suomalaisten asioiden hoitoon.

– Keskustan ryhmäpuheenjohtaja kertoikin ääneen 12.5. täysistunnossa hallituksen linjan: ”Jos pitää valita, ovatko rempallaan ulkoasiat vai sisäasiat, niin valitaan sisäasiat. Siitä on kysymys.” Asiat saavat siis olla kotimaassa rempallaan – ja sen kyllä näkee!

– Esitän seuraavan epäluottamuslauseen: Sanna Marinin hallitus on epäonnistunut puoliväliriihessä löytämään uskottavat keinot maamme velkaantumiskehityksen kääntämiseksi, työllisyyden ja suomalaisten ostovoiman parantamiseksi. Tästä syystä esitän, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, Meri päätti puheenvuoronsa.

Suomen Uutiset