Elvytyspaketti meni lopulta läpi eduskunnassa pitkälti kokoomuksen tuella, vaikka näennäisesti puolueen eduskuntaryhmässä kymmenen kansanedustajaa äänestikin vastaan. Härskin tempun ilmeisenä tavoitteena on pyrkiä keräämään tulevissa vaaleissa äänet sekä EU-elvytyksen vastustajilta että kannattajilta.

Eduskunta hyväksyi tänään äänestyksessä EU-elvytyspaketin eli hallituksen esityksen eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen 2020/2053 hyväksymisestä.

Perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaisesti päätöksen läpimenoon tarvittiin kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä, joten hallituspuolueiden äänet eivät yksin riittäneet, vaan hallitus tarvitsi myös opposition tukea.

Kaikki perussuomalaiset äänestivät vastaan

Elvytyspaketti meni lopulta läpi äänin 134-57. Tyhjää äänesti kaksi ja poissa oli kuusi kansanedustajaa. Kaikki perussuomalaisten edustajat äänestivät elvytyspakettia vastaan.

Etukäteen tiedettiin, että elvytyspaketti jakaa hallituspuolueita. Hallituksen puolelta keskustan Hannu Hoskonen piti sanansa, ja äänesti elvytyspakettia vastaan kuten oli alun perin aikonutkin. Myös keskustan Tuomas Kettunen antoi ei-äänen elvytyspaketille.

Huomiota herättävää on, että vasemmistoliiton ”vastarannan kiisket” Markus Mustajärvi ja Johannes Yrttiaho olivat tänään poissa, eli he jättivät äänensä käyttämättä. Tunnetusti Yrttiaho on aiemmin saanut omassa eduskuntaryhmässään kurinpalautusta moitittuaan voimakkaasti elvytyspakettia muun muassa valiokuntakäsittelyssä.

Kokoomuksen temppuilu jatkunut jo kolme viikkoa

Käytännössä elvytyspaketti meni lopulta läpi pitkälti juuri kokoomuksen tuella, vaikka näennäisesti puolueen eduskuntaryhmässä kymmenen kansanedustajaa äänestikin elvytyspakettia vastaan.
Härskin tempun ilmeisenä tavoitteena on pyrkiä keräämään kesän kuntavaaleissa ja muissa tulevissa vaaleissa äänet sekä EU-elvytyksen vastustajilta että kannattajilta. Salliessaan joidenkin kansanedustajien osoittaa EU-kriittisyyttä, kokoomus onnistui samaan aikaan osoittamaan vastustusta ja tukea elvytyspaketille, samalla kuitenkin tosiasiallisesti varmistaen paketin läpimenon.

Venkoileva kokoomus on esittänyt viime viikkoina vaihtelevia temppuja. Vielä kolmisen viikkoa sitten kokoomus ilmoitti ryhmänjohtajansa Kai Mykkäsen suulla, että kokoomuksen eduskuntaryhmä aikoo äänestää tyhjää, kun eduskunta päättää EU:n elvytyspaketista. Sittemmin päätös peruttiin ja Mykkänen väitti, että kokoomusedustajat voivat äänestää miten haluavat, sillä uutta ryhmäpäätöstä asiassa ei kuulemma ole tehty.

Mykkäsen ja kokoomuspomo Petteri Orpon on ollut helppoa luovia tilanteessa, sillä molemmat ovat hyvin ehtineet laskea, että elvytyspaketti menee läpi pakettia eduskuntaryhmässä kannattavien äänillä.

Lopulta kokoomuksen eduskuntaryhmässä elvytyspakettia vastustivat Heikki Autto, Markku Eestilä, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Terhi Koulumies, Mia Laiho, Paula Risikko, Wille Rydman, Janne Sankelo ja Heikki Vestman. Tyhjää äänestivät Pia Kauma ja Kari Tolvanen. Kauman äänestyspäätös näyttäytyy epäilyttävänä, sillä hän on aiemmin kristisoinut EU-elvytystä näyttävästi.

Kokoomuksen puheet ja teot ristiriidassa keskenään

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio harmittelee, että keskusta ja kokoomus lähtivät tukemaan elpymispakettia, joka heikentää Suomen taloutta ja on samalla vallansiirto EU:lle.

Tavio huomauttaa, että keskusta olisi voinut yksin kaataa EU-paketin, mutta se taipui punavihreiden hallituskumppanien tahtoon.

Kokoomus on aiemmin profiloitunut talouskuripuolueena, mutta kokoomuksenkin puheet ja teot ovat EU:n suhteen ristiriidassa keskenään. Koska kokoomuksen eduskuntaryhmän selvä enemmistö antoi tukensa muiden maiden veloista vastaamiselle, puolue tosiasiassa tukee holtitonta taloudenpitoa.

SUOMEN UUTISET