Perussuomalaisten odotukset Marinin punavihreän hallituksen puoliväliriihtä kohtaan eivät olleet korkealla, mutta hallitus onnistui alittamaan nekin. Perussuomalaiset jättävät välikysymyskeskustelun yhteydessä oman epäluottamusesityksensä hallitukselle.

Riihen tulokset eivät tarjoa tiekarttaa julkisen talouden tasapainoon. Turhia menoja ei karsita eikä niiden syihin, kuten haitalliseen maahanmuuttoon, puututa. Rahaa nieleviä jättiläishankkeita, kuten soteuudistusta ja oppivelvollisuuden pidentämistä, ei panna jäihin. Maailman kunnianhimoisimmasta ilmastopolitiikasta ei tingitä. Hallituksen ”työllisyystoimet” on laajasti todettu humpuukiksi paitsi taloustieteilijöiden myös valtiovarainministeriön taholta.

– Velka ja veronkorotukset ovat hallituksen resepti. Perussuomalainen linja on, että yritysten ja palkansaajien verotaakkaa ja muita kustannuksia on päinvastoin kevennettävä, jotta maahan syntyisi uutta tuottavaa työtä ja jotta työn vastaanottaminen olisi nykyistä kannattavampaa, perussuomalaiset kertovat.

Kokoomus haluaa lisää halpatyövoimaa

Kokoomus jättää välikysymyksen puoliväliriihen tuloksista. Perussuomalaiset yhtyvät suurelta osin välikysymyksessä esitettyyn kritiikkiin mutta eivät lähde välikysymykseen mukaan. Syynä on se, että kokoomus hallituksen tavoin haluaa lisätä dramaattisesti halpatyövoiman maahantuontia.

– Halpatyövoima syrjäyttää suomalaisia työntekijöitä, polkee palkkoja, lisää väärinkäytöksiä ja harmaata taloutta sekä heikentää julkisen talouden tilaa ja pahentaa kestävyysvajetta. Kokoomus myös keskittyy arvostelemaan sosiaaliturvan tasoa sen sijaan, että se puuttuisi sosiaaliturva-asiakkaiden määrän kasvuun maahanmuuton myötä.

Kokoomuksen kritiikiltä puuttuu uskottavuus

Edelleen kokoomus on haluton karsimaan sellaisia julkisia menoja, jotka eivät liity suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Esimerkkinä voidaan mainita kehitysapu, jota maksetaan tänäkin vuonna yli 1,2 miljardia euroa. Pelkästään kehitysavun alasajolla pystyttäisiin kuittaamaan kahden seuraavan vuoden kehysylitykset. Perusuomalaisten näkemys on, että kehitysapua voidaan maksaa vain budjettiylijäämästä. Lainattua rahaa ei voi lahjoittaa eteenpäin.

– Kokoomuksen kritiikiltä katoaa uskottavuus myös, jos puolue ei vastusta miljardien käyttämistä Etelä- ja Keski-Euroopan maiden tukemiseen. Kokoomus ei liioin kyseenalaista hallituksen suuruudenhulluja ilmastotavoitteita ja muuta EU:ta kunnianhimoisempaa hiilineutraalisuustavoitetta, joka vahingoittaa etenkin teollisuuden ja kuljetusalan toimintaedellytyksiä ja nostaa asumis- ja liikkumiskustannuksia, perussuomalaiset toteavat.

Suomen Uutiset