Perussuomalaiset vaati suullisella kyselytunnilla toimia koti- ja omaishoidon heikkoon tilanteeseen. Perussuomalaiset esittää tulevassa vaihtoehtobudjetissaan muun muassa omaishoidontuen verovapautta, mutta hallitus ei aio tätä esitystä tukea.

Tampereella on kotihoidon osalta tullut ilmi vakavia puutteita kotihoidossa aluehallintoviraston tehtyä yllätystarkastuksen. AVI:n mukaan epäkohdat vaaransivat kotihoidossa olevien asiakkaiden hyvän hoidon.

– Puutteita oli niin ateriaväleissä, lääkkeiden annosteluajankohdissa ja säilytyksessä kuin työvälineissäkin. Henkilöstö koostui pääosin sijaisista, listalla oli jo työnsä lopettaneita työntekijöitä, kirjallisia työsopimuksia ei ollut eikä päivystyspuhelimeen vastattu. Henkilöstöpuutteita on ilmennyt muuallakin maassa, kuten Juankoskella, perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen luetteli.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä?

– Hyvä hallitus, onko Tampereen esimerkin perusteella omavalvonta mielestänne jatkossakin riittävä valvonnan muoto, vai mitä konkreettisia toimenpiteitä aiotte tehdä tilanteen korjaamiseksi? Reijonen kysyi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan omavalvontaa täytyy olla joka tapauksessa ja viime kädessä vastuu on palvelun järjestäjällä. Reijosen nostamassa esimerkissä on kuitenkin Kiurun mielestä hyvää se, että valvonta on toiminut, kun valvova viranomainen on puuttunut nyt epäkohtiin. Ennen eduskuntakauden loppua on tulossa vielä vanhuspalvelulain uudistus, jossa kotihoitoa uudistetaan. Sen tarkemmin Kiuru ei luetellut konkreettisia toimenpiteitä.

Omaishoidon arvo tunnustettava

Kotihoidon lisäksi omaishoitoon liittyy vakavia ongelmia. Omaishoitajien tilanne oli jo ennen koronapandemiaa heikko, ja heidän yhteiskunnalta saamansa tuki riippui pitkälti asuinkunnasta.

– Moni omaishoitaja kokee, ettei yhteiskunta arvosta heidän tekemäänsä työtä. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, kun katsoo, millä tolalla omaishoitajille tarjottavat palvelut ovat. Perussuomalaiset esittää vaihtoehdossaan omaishoidontukea täysin verovapaaksi.

– Hyvä hallitus, aiotteko omaishoitajien tukemiseksi yhtenäistää omaishoitajille tarjottavat palvelut koko maassa ja säätää omaishoidon tuen verovapaaksi? Reijonen kysyi suoraan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi, että omaishoidontuen verottomuutta ei hallitusohjelmassa ole, mutta sote-uudistus yhdenmukaistaa hänen mukaansa kuntien välisiä käytänteitä omaishoitajien palveluissa ja tuissa.

Suomen Uutiset