Perussuomalaiset Naiset ry vaatii, että omaishoitajien antama panos hoivaa tarvitseville ja yhteiskunnalle tunnistetaan ja tunnustetaan vihdoin. Omaishoitajat työskentelevät omaistensa parissa usein jaksamisensa rajoilla ja ovat itsekin suurelta osin ikäihmisiä.

– Omaishoito on ennen kaikkea inhimillinen teko läheiselle, mutta se myös säästää valtavasti yhteiskunnan resursseja ja rahaa. On arvioitu, että yksi omaishoitaja säästää jopa 10 000 euroa vuodessa, kun hoidettava ei tarvitse niin paljon julkisia palveluita. Vuositasolla puhutaan yhteensä miljardiluokan säästöistä, Perussuomalaiset Naiset toteaa.

Omaishoitajia tuettava sijaisjärjestelyin

Naisjärjestö haluaa korottaa omaishoitajien palkkioita tuntuvasti sekä luoda toimivat sijaisjärjestelyt, joilla tuetaan omaishoitajien jaksamista.

– Nyt sijaisia ei tahdo saada ja kuntakohtaiset omaishoitajien olosuhteiden erot ovat merkittäviä. Vaikka korvausten ja sijaisten määrän nostosta tulisi suoria lisäkustannuksia valtiolle, ne säästyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden menoista moninkertaisesti.

Työehtoja ja palkkioita korotettava

Järjestö korostaa, että koulutetuista hoitajista ja omaishoitajista on huutava pula, jota voidaan korjata vain työehtoja ja palkkioita korottamalla.

– Omaishoitajille tarvitaan tukea esimerkiksi kotihoidon muodossa, mutta kotihoitajat ovat kiireisiä ja alipalkattuja. Heillä ei riitä aikaa hoidettaville ja käynnit tehdään pikaisesti pois alta. Toisaalta omaishoitajat ovat usein ilman lomia ja palavat loppuun, jolloin hoidettava saattaa joutua ympärivuorokautisen hoidon piiriin – eikä se ole kenenkään etu.

Perussuomalaiset Naiset rahoittaisi omaishoitajien, heidän sijaistensa ja sekä kotipalvelun työolojen että -ehtojen parannuksen muun muassa leikkaamalla toimimattomasta kehitysavusta.

Suomen Uutiset