Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso oikaisee sosiaalisessa mediassa ja lehdissä esitettyjä virheellisiä tietoja omaishoitajien asemaan liittyen ja korostaa, että hallitusohjelmassa omaishoitajien asemaa ollaan parantamassa.

Eri tahot ovat levittäneet viime päivinä aktiivisesti virheellistä tietoa siitä, että hallitus olisi leikkaamassa omaishoitajilta.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Hallitus tunnistaa omaishoidon tärkeänä osana ikääntyvän väestön hyvinvointia ja hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia omaishoitajien aseman parantamiseksi, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso korostaa.

Omaishoitajia ei pakoteta töihin

Julkisuudessa on esitetty myös väitteitä, että hallitus haluaa pakottaa omaishoitajat töihin.

– Tämäkään ei pidä paikkaansa. Suuri osa omaishoitajista tekee sitä kokopäiväisesti ja joukossa on paljon jo eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä. Hallitus ei ole pakottamassa heitä töihin.

– Meillä on kuitenkin omaishoitajina myös työssäkäyviä henkilöitä. Hallituksen tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan pitää vapaata omaishoidettavan henkilön asioiden hoitamista varten ja äkillisten kriisitilanteiden kohdatessa, oikaisee Juuso.

Lisärahaa omaishoidon tukemiseen

Kirjauksia omaishoitajien aseman parantamiseksi on useita ja niitä edistetään monella eri taholla.

– Hallitus lisää kuntien terveyden edistämisen määrärahaa ja kohdentaa sitä ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien tukemiseen. Kolmannelle sektorille hallitus osoittaa järjestöavustuksia kotona asuvien ikäihmisten ja omaishoitajien toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä etsivän että löytävän työn tehostamiseksi.

– Hallitus jatkaa työtä omaishoidon kriteerien yhtenäistämiseksi. Hallitus myös selvittää tilanteet, joista aiheutuu omaishoidon tuessa väliinputoamista ja pyrkii löytämään niihin ratkaisut, Juuso listaa.

Omaishoitolakiin kokonaisuudistus

Myös vapaiden pitämiseen on luvassa parannuksia.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että omaishoitajille varmistetaan mahdollisuuksia pitää vapaapäiviä palvelusetelin, kotihoitopalvelun, intervallihoidon ja perhehoidon avulla. Lisäksi mahdollistetaan pitämättä jääneiden vapaiden siirtäminen seuraavaan kalenterivuoteen. Tilapäisen hoitovapaan mahdollisuutta edistetään ja Ruotsin malli pidemmästä tuetusta tilapäisestä hoitovapaasta selvitetään.

– Puoliväliriiheen mennessä valmistellaan omaishoitolain kokonaisuudistus, jossa huomioidaan sekä työ- että eläkeikäisten omaishoitajien erityistarpeet. Omaishoidontuen siirtäminen Kelalle selvitetään, kuten myös palkkion verotuksen kohtuullistaminen. Kaikista näistä on hallitusohjelmassa kirjaukset, Juuso painottaa.

SUOMEN UUTISET