Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso osallistuu tänään SuomiAreenassa järjestettyyn Yli 50 tervettä työvuotta – tarua vai pian totta? –keskustelutilaisuuteen. Ministeri painottaa julkisessa keskustelussa usein taka-alalle jääneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitystä.

– Sote-keskustelussa painopiste on vahvasti erikoissairaanhoidossa. Sen sijaan julkisuudessa pitkälti huomiotta jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, eli toiminta, jolla vähennetään raskaiden, korjaavien palveluiden tarvetta. Kun suunnitellaan sotepalveluiden tulevaisuutta, olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää pysähtyä hetkeksi pohtimaan keinoja, joilla väestö pysyisi terveempänä. Tällä on suuri merkitys paitsi järjestelmän toimintakyvyn, myös jokaisen meistä oman hyvinvoinnin kannalta, ministeri Kaisa Juuso painottaa.

Digitaaliset palvelut mukaan

Ministeri nostaa esiin hyvinvointisovellusten mahdollisuudet osana tulevaisuuden terveyspalveluita.

– Digitaaliset palvelut antavat ihmisille mahdollisuuden seurata ja ylläpitää aktiivisesti omaa terveyttään. Paraskaan sovellus ei kuitenkaan tuota toivottuja hyötyjä, ellei sen käyttöönottoa toteuteta kunnolla. Digitaaliset palvelut voivat toimia vain osana muuta sosiaali- ja terveyspalvelua, ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen tulee liittyä uudenlaisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

– Ei esimerkiksi riitä, että oiretta kokevalle potilaalle tarjotaan vain mahdollisuus arvioida tietokoneen avulla omien oireidensa vaatiman hoidon tarvetta. Jos ongelma on sellainen, että sen hoitaminen ei onnistu itsehoito-ohjeilla, potilas ohjataan ammattilaisen tarjoamaan palveluun, olipa tämä sitten chatti, puhelinpalvelu, videovastaanotto tai kasvokkain tapahtuva vastaanotto. Oleellista on, että palvelu on ongelman laadun ja kiireellisyyden mukaan räätälöity, ministeri korostaa.

Hallitus panostaa hyvinvointiin

Aktiivinen terveyden ja toimintakyvyn ylläpito on avainasemassa myös työurien pidentämisessä.

– Väestön ikääntyessä yhteiskunnan on pyrittävä mahdollistamaan työurien jatkuminen entistä pidempään. Yhtäältä töiden jatkamisesta on tehtävä työntekijän näkökulmasta houkuttelevaa, toisaalta työn kuormitustekijöitä vähentämällä voidaan mahdollistaa entistä pidemmät työurat. Hyvän työn ohjelmassa ministeriö etsii täsmäkeinoja soteammattilaisten kohtaamiin haasteisiin.

– Hallitusohjelmassa on linjattu myös monia muita toimintatapoja, joilla tuetaan ja motivoidaan ihmisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Hallitus panostaa esimerkiksi ravitsemuksen parantamiseen, liikunnan ja kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen. Keinoina ovat muun muassa kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma Terveydeksi sekä arkiliikuntaan kannustava Suomi liikkeelle –ohjelma, johon hallitus on varannut 80 miljoonan euron rahoituksen, ministeri kertoo.

SUOMEN UUTISET