Hallitus on laatinut esitysluonnoksen, jossa ehdotetaan poistettavaksi laittomasti maassa oleskelevilta henkilöiltä oikeus muihin kuin kiireellisiin terveyspalveluihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää tällä hetkellä lausuntoja lakimuutoksesta.

– Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo valmiiksi todella ahtaalla. Suomalainen terveydenhuolto on kuitenkin ensisijaisesti olemassa suomalaisia varten, ja siksi on hyvä, että rajaamme sitä, kenellä on oikeus erilaisiin palveluihin ja kuinka laajasti, Pia Sillanpää toteaa.

Tärkeä ja toivottu esitys

Laittomasti maassa oleville järjestetään jatkossakin esimerkiksi kiireellisten terveyspalveluiden lisäksi välttämättömiksi arvioidut raskauteen liittyvät terveydenhuollon palvelut. Hallituksen esityksellä pyritään vaikuttamaan muun muassa siihen, että julkisen terveydenhuollon kantokyky voidaan turvata tilanteissa, joissa Suomeen kohdistuisi ulkomaalaislain vastaista, laajaa maahantuloa.

– Tämä on tärkeä ja toivottu esitys ministeri Kaisa Juusolta. Ei ole meidän yhteiskuntamme etu, että ylläpidämme kalliita palveluita, jotka voivat lisätä halukkuutta jäädä laittomasti maahan. Se voi myös olla pito- ja vetovoimatekijä heille, jotka miettivät, kannattaako Suomeen pyrkiä, Sillanpää huomauttaa.

Terveydenhuollon toimivuus turvattava

Hallituksen esitys liittyy vahvasti myös julkisen talouden tasapainottamiseen. Kuluja täytyy karsia ja rahankäyttöä priorisoida. Hyvänä esimerkkinä Sillanpää mainitsee Helsingin kaupungin maksamat avustukset ja palvelut paperittomille, joilla on kustannettu mm. kaupan maksusitoumuksia, matkalippuja ja muita menoja.

Vuonna 2020 Helsingin kaupunki käytti näihin paperittomien avustuksiin ja sosiaalipalveluihin noin 1,4 miljoonaa euroa. On hyvä muistuttaa ihmisiä siitä, kenelle veronmaksajien varoilla tuotettuja palveluita on ensisijaisesti tuotettava.

– Meidän täytyy turvata terveydenhuoltojärjestelmämme toimivuus jatkossakin, jotta pystymme hoitamaan suomalaiset ja heidät, jotka ovat tässä maassa laillisin perustein, Sillanpää jyrähtää.

Suomen Uutiset