Eduskunta käsittelee parhaillaan perhevapaauudistusta. Perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen jättivät sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen, jossa esitettiin perheille vapautta vanhempainvapaan jakoon vanhempien kesken ja 100 päivän omaishoitovapaan käyttöönottoa.

Hallituksen perhevapaauudistus lähtee siitä, että poliitikot tietävät perheitä paremmin, mikä on heille parasta. Perussuomalainen kanta asiaan on se, että kukin perhe osaa itse päättää parhaiten, miten lastenhoito järjestetään.

– Tästä syystä esitimme, että syntyneen lapsen vanhemmilla tulisi olla täysi vapaus päättää, kuinka vanhempainvapaapäivät jaetaan vanhempien kesken, kertovat sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen.

Osa vanhempainvapaista saattaa jäädä käyttämättä

Perhevapaauudistuksen tavoitteena ei pitäisi olla tasa-arvon edistäminen perheiden taloudellisen selviytymisen kustannuksella. Perhevapaauudistus aiheuttaa tilanteen, jossa merkittävä osa vanhempainvapaista, jopa 97 päivää, saattaa jäädä käyttämättä, mikäli toinen vanhempi ei taloudellisista tai muista syistä pysty vapaita pitämään, kun yksi vanhempi voi luovuttaa vain 63 päivää omista vapaistaan.

– Poikkeuksena ovat yksinhuoltajat, jotka voivat käyttää yksin koko 320 päivän vanhempainvapaan. Esitämme vastalauseessamme, että kaikissa perheissä vanhemmat voisivat luovuttaa vapaita toisilleen vapaasti ilman kiintiöitä sen mukaan, mikä perheen taloudellinen ja muu tilanne huomioiden parhaalta tuntuu, Juvonen, Juuso ja Reijonen painottavat.

Viiden päivän omaishoitovapaa ei riitä alkuunkaan

Perussuomalaiset esittivät myös merkittävää parannusta omaishoitovapaaseen.

– Perhevapaauudistukseen kuuluu vanhempainvapaiden lisäksi myös omaishoidonvapaa. Hallitus esittää kalenterivuodessa työntekijälle viiden päivän omaishoitovapaata, mikä ei ole alkuunkaan riittävä vaativissa omaishoidon tilanteissa. Esitämme, että omaishoidon vapaan määrä olisi 100 päivää kuten Ruotsissa. Tämä olisi inhimillistä perheenjäsenen vakavan sairastumisen tai saattohoidon yhteydessä, Juvonen, Juuso ja Reijonen korostavat.

Suomen Uutiset