Omaishoitoon liittyvät päätökset ovat siirtymässä kunnilta hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Asiasta toimenpidealoitteen tehnyt Minna Reijonen vaatii, että työntekijöiden palkkojen harmonisoinnin yhteydessä pidetään huolta siitä, etteivät omaishoidontuki ja muut myönnetyt omaishoidon etuudet ja kriteerit heikkene.

Eri kunnissa on ollut omaishoidon suhteen erilaisia käytäntöjä, jotka sote-uudistuksen yhteydessä nyt yhdenmukaistetaan hyvinvointialueen sisällä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen vaatii hallitusta huolehtimaan siitä, että hyvinvointialueella otetaan omaishoidon osalta käyttöön koko alueella sellaisen kunnan mukainen toimintatapa, joka on ollut myönteisin omaishoidettavan ja omaishoitajan kannalta.

Omaishoitomyönteisimmän mukaan

Reijonen teki hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa vaatii hallitusta edistämään pikaisesti toimia, joilla omaishoidontuen määrä, myöntämisen kriteerit ja muut omaishoitoon vaikuttavat päätökset järjestetään hyvinvointialueiden sisällä palkkaharmonisoinnin yhteydessä siten, että käyttöön otetaan omaishoitomyönteisimmän kunnan käytänteet.

– On ehdottoman tärkeää, että kenenkään edut eivät entisestään heikkene, kun omaishoidon käytänteitä harmonisoidaan alueilla, vaatii Reijonen.

Suomen Uutiset