Perussuomalaisten Suomalainen ensin -aluevaaliohjelma perustuu kansallishyödyllisyyden periaatteelle. -Perussuomalaisten visiossa kaikilla suomalaisilla, aina Sevettijärveltä Hankoon saakka, täytyy olla järkevä mahdollisuus päästä lähiterveysasemalle, eikä palveluita keskitetä vain maakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suomeen, puoluesihteeri Arto Luukkanen sanoo.

Perussuomalaiset on tänään julkaissut aluevaaliohjelmansa. Perussuomalaisten puoluesihteerin Arto Luukkasen mukaan ohjelma rakentuu kansallishyödyllisyyden periaatteelle. Luukkanen esitteli ohjelmaa tänään tuumaustunnilla.

Puoluesihteeri Luukkasen mukaan kyse on siitä, että aluevaaliohjelma noudattaa kansallishyödyllistä perinnettä, jonka avulla Suomi rakennettiin uudelleen 2. maailmansodan jälkeen.

– Silloin päättäviä tahoja yhdisti käsitys yhteisestä kansallisesta vastuusta. Se oli arvoperusta, jonka päälle oli hyvä rakentaa kattava terveys- ja sosiaalialan järjestelmä jokaiselle suomalaiselle. Lyhyesti: kaikki se hyvä, joka yhteiskunnassamme vielä toimii, perustuu arvoon suomalainen ensin. Perussuomalaiset eivät halua, että kansallisesta edusta ja kansallishyödyllisestä periaatteesta luovutaan.

– Tämä kansallishyödyllinen ajattelu on sittemmin vaihtunut punavihreä-kokoomus valtapuolueilla visioon Suomesta globaalina sosiaalitoimistona. Punavihreä-kokoomus-akseli ei enää arvosta kansallishyödyllistä periaatetta. Heidän sote-mallissaan järjestelmän rahoittamiseen osallistumaton maahanmuuttaja pääsee välittömästi nauttimaan julkisesti rahoitetuista palveluista, Luukkanen sanoo.

Verovarat suomalaisten hyväksi

Luukkanen varoittaa, että punavihreässä sotessa ollaan ajautumassa kahden kerroksen kastijärjestelmään, jossa hyväpalkkaiset saavat hoitoa nopeasti ja köyhät eläkeläiset, työttömät sekä vähävaraiset lapsiperheet jäävät odottelemaan vuoroaan, jota ei ehkä ehdi tullakaan.

Perussuomalaisten lähtökohta on täysin erilainen.

– Perussuomalaisten visiossa suomalaisilla – aina Sevettijärveltä Hankoon saakka – täytyy olla järkevä mahdollisuus päästä lähiterveysasemalle, eikä palveluita keskitetä vain maakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suomeen.

– Lähtökohtanamme on isänmaan etu eli suomalainen ensin -ajattelu, joka koskee jokaista suomalaista vauvasta vaariin. Sote pitää rakentaa asiakkaan näkökulmasta. Suomalaista puolustaen. Rahaa Suomessa on, se vaan menee nyt muualle kuin suomalaisten hyväksi, Luukkanen sanoo.

Maahanmuutosta ja ilmastotoimista pitää leikata

Hän jatkaa, että perussuomalaisten resepti, ja samalla rahoitusmalli on yksinkertainen.

– Maahanmuuton mittavista kuluista ja ilmastopolitiikan kunnianhimosta leikkaamalla Suomessa voidaan panostaa enemmän terveydenhuoltoon. Suomalaisen terveyteen. Tässäkin periaatteena on suomalainen ensin. Kyse on järkevästä ja kohtuullisesta linjasta, jota tässä maassa on aina arvostettu.

– Me perussuomalaiset olemme myös aito vaihtoehto punavihreälle hallitukselle. Hallituksen ajama maahanmuuttoteollisuuden ruokkiminen ja Hiilineutraali Suomi 2035 –projekti on hyllytettävä, jos tässä maassa halutaan varmistaa julkisen vallan puolelta ikäihmisille arvokas vanhuus ja lapsille tarvittavat neuvolapalvelut, muita julkisten sote-palveluiden varassa olevia ryhmiä unohtamatta. Hyvinvointialueiden pitää myös ehdottomasti olla asettamatta itselleen omia hiilineutraaliustavoitteita.

Sosiaaliturva on tarkoitettu omille kansalaisille

Perussuomalaiset puolustaa suomalaisten ihmisarvoa paitsi terveydenhoidossa, myös sosiaali- ja pelastusalalla.

– Pelastustoimella on krooninen kymmenien miljoonien rahoitusvaje ja lähivuosina pahempi henkilöstöpula kuin poliisilla. Jokaiselle suomalaiselle sillä on väliä, tuleeko paloauto viidessä vai viidessäkymmenessä minuutissa.

Perussuomalainen aluevaaliohjelma on vaihtoehto, joka puolustaa hyvinvointia.

– Hallitus propagoi globalisti-ystävällistä linjaansa nimittämällä tulevat sote-alueet hyvinvointialueiksi. Mutta suomalaisten pahoinvointi lisääntyy, leipäjonot ovat kasvaneet ja kasvavat, köyhillä eläkeläisillä ei ole varaa lääkkeisiin. Maan hiljaisille tarjotaan juhlapuheita, mutta se ei lämmitä. Suomalaisten veronmaksajien rahoittama sosiaaliturva on suomalaisille tarkoitettu. Yhä suurempi osa sosiaaliturvasta ja -palveluista menee maahanmuuttajille. Emme tarvitse Suomeen maahanmuuttajia, jotka eivät pärjää palkallaan, Luukkanen sanoo.

Lääkäriin pitää päästä nopeasti

Luukkanen nostaa aluevaaliohjelmasta erikseen esille kolme kohtaa, jotka ovat tulleet toistuvasti esille perussuomalaisten puoluejohdon keskusteluissa suomalaisten kanssa syksyn aluevaalikiertueella.

Perussuomalaiset vaatii ensinnäkin, että lääkäriin pitää päästä nopeasti.

Luukkanen tarkentaa, että perussuomalaisten visiossa – joka puolella maata – suomalaisilla on mahdollisuus päästä lähiterveysasemalle, eikä palveluita keskitetä vain maakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suomeen.

– Lähiterveysasemassa ei ole kyse vain ihmisten terveydestä vaan myös kotiseudun elinvoimaisuudesta. Ihmisten tulevaisuudenuskoa ja halua asettua tietylle alueelle asumaan vähentää tuntuvasti se, jos lähimmälle terveysasemalle on tunnin ajomatka. Tämä pätee erityisesti lapsiperheisiin. Lääkäriin siis pitää päästä nopeasti.

Vain suomea puhuvat hoitajat ja lääkärit kelpaavat

Perussuomalaisille kelpaavat vain suomea puhuvat hoitajat ja lääkärit. Luukkasen mukaan kyseessä on perusoikeus, josta ei tingitä.

– Suomalaiset terveysasemat ja vanhainkodit tarvitsevat suomalaista työvoimaa. Seniorisuomalaista ei pakoteta tässä mallissa opiskelemaan vieraita kieliä vaan lähtökohta on että oman kielen – niin suomen kuin ruotsin osaaminen – on turvallisuusasia. Ensihoitajan pitää osata supisuomea siksi, että sairastunut ihminen ei ehkä kykene kertomaan sairastaessaan omia oireitaan englannin kielellä.

Seniorisuomalaisia ei saa jättää heitteille

Perussuomalaiset katsoo, että seniorisuomalaisia ei saa jättää heitteille. Perussuomalaisten mallissa myös auttajaa pitää voida auttaa.

– Viime vuosina vanhuspalveluiden pyörittämisessä alaa ovat voittaneet yksityiset hoivakodit, joiden tiimoilta on paljastunut lukuisia laiminlyöntejä. Vanhuksia on hoidettu monissa yksityisissä hoivakodeissa alimiehityksellä ja vanhusten sosiaaliseen aktivointiin on käytetty minimimäärä aikaa. Näistä suuria palvelutarjoajia pitää valvoa ja jos väärinkäytöksiä on, niin niistä pitää seurata sanktioita, Luukkanen sanoo.

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä

Hän nostaa myös esille, että omaishoitajat tekevät korvaamattoman tärkeää työtä ja samalla vähentävät antamallaan panoksella julkisiin sotepalveluihin kohdistuvaa painetta.

– Käytännössä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta romahtaisi ilman omaishoitajia, joita arvioidaan olevan maassamme noin 60 000. Yhteensä vuositasolla omaishoitajien uurastus kerryttää valtiolle miljardiluokan säästöt.

– Omaishoitajan asema ei ole kiitollinen arvostuksen puutteen ja omaishoitajan alhaisten hoitopalkkioiden vuoksi. Vaikka omaishoito on usein ympärivuorokautista ja kuormittavaa työtä, ei omaishoitajien työ täytä työssäoloehtoa. Tällöin omaishoitajilla ei ole tavallisten työssäkäyvien ihmisten tapaan oikeutta lomiin, päivärahoihin tai muihinkaan lakisääteisiin työntekijöiden oikeuksiin.

Perussuomalaiset esittää omaishoitajien asemaan uudistusta.

– Vaikka omaishoitajana toimimista ei katsota työksi, omaishoitajille maksetaan työstä hoitopalkkiota ja siitä kertyy eläkettä, jos omaishoitaja ei itse ole jo eläköitynyt. Lyhyesti: haluamme vapauttaa verosta omaishoitajien hoitopalkkion.

Suomalaiset eivät pysty maksamaan enempää veroja

Perussuomalaiset haluaa torjua maakuntaveron. Luukkanen painottaa, että suomalaiset eivät pysty maksamaan enää enempää veroja. Ostovoima kärsii eikä kansantalous kiitä. Punavihreä hallitus kuitenkin kaavailee maakuntaveron käyttöönottoa vuodesta 2026 alkaen.

Luukkanen varoittaa, että hallituspuolueiden vakuutteluista huolimatta on olemassa suuri riski siitä, että maakuntavero ei vain lisää suomalaisten verotaakkaa, vaan myös johtaa alueiden voimakkaaseen eriarvoistumiseen.

– Suurin verotaakka lankeaisi maakuntaveron käyttöönoton myötä Itä- ja Pohjois-Suomen väestölle. Muualla kuin Uudellamaalla on arvioitu, että alkuvaiheen verovelvollisen ansiotulosta perittävä 2 prosentin maakuntavero tulee nousemaan tulevina kahtena vuosikymmenenä jopa 4–5 prosenttiin. Jos yhtälöön otetaan mukaan kunnallisveron taso, voivat alueiden väliset erot olla sietämättömiä.

– Onneksi on perussuomalaiset. Me puolustamme suomalaisia. Meille suomalainen tulee ensin, Luukkanen sanoo.

Hän toteaa, että aluevaaliohjelman sanoma tiivistyy siihen, että perussuomalaiset haluaa puolustaa sinun rahojasi ja henkeäsi.

– Se, miksi kannattaa äänestää perussuomalaisia tiivistyy tähän: me emme halua aluevaltuustoista tehottoman hallinnon himmeleitä tai byrokratian babylonin torneja vaan paikkoja, joissa ihmisten aito ääni kuuluu.

SUOMEN UUTISET