MTV3:n Huomenta Suomi nosti maanantaina esiin hoivapalvelujen ongelmien seurauksena omaisiin kohdistuvat lisääntyvät paineet. Omaishoito nousi esiin myös torstain kyselytunnilla. Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen pitää keskustelua aiheellisena, sillä hyvinvointialueilla käynnissä oleva ns. ”harmonisointi” leikkaa omaishoitajien palkkioita monissa kunnissa samaan aikaan kun hoivapaikat loppuvat.

Yhä useampi omainen joutuu tulevaisuudessa ottamaan hoitovastuun hyvinkin huonokuntoisesta omaisestaan. Ikääntyneiden hoivan tarve ja omaisten merkitys hoitamisessa lisääntyvät, sillä hoivapaikkoja ei ole eikä niihin pääse. Vanhus saa hoivapaikan vasta hyvin huonokuntoisena, sillä vanhuslakiin on kirjattu, että hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoidon toimintayksikössä vain, jos siihen on lääketieteelliset tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

– Perussuomalaiset vastusti vuonna 2014 tehtyä lakimuutosta vanhuslakiin, sillä se tiukensi ikääntyneen oikeutta laitoshoitopaikan saamiseen. Esitimme oppositiosta lausuman, että lain toimeenpanossa huolehditaan siitä, että ympärivuorokautiseen hoitoon pääsevät jatkossakin kaikki sitä tarvitsevat iäkkäät henkilöt, kertoo kansanedustaja Arja Juvonen.

– Huonokuntoiselle vanhukselle ja hänen omaishoitajalleen tarjotaan siis kylmää kyytiä. Tämä näkyy paitsi omaishoidon tuen leikkaamisessa, jota hyvinvointialueilla on tehty, myös siinä, että hoivapaikkaa huonokuntoiselle ikääntyneelle ei ole, Juvonen kritisoi.

Välinpitämättömyyttä omaishoitajien työtä kohtaan

Hyvinvointialueilla tehdään ns. harmonisointia, jolla omaishoidon palkkiot ja asiakasmaksut tuodaan hyvinvointialueella yhtenäisesti samalle tasolle. Se tarkoittaa pahimmillaan sitä, että jonkin kunnan aiemmin myöntämä omaishoidon tuen määrä laskee. Näin tapahtui Länsi-Uudenmaan alueella Espoossa ja Kauniaisissa, kun omaishoidon korkeimman maksuluokan tuen määrää laskettiin 350 euroa.

– Siis juuri heiltä, jotka hoitavat kaikkein sairaimpia läheisiään. Tämän tekivät kokoomus, Liike Nyt, RKP ja keskusta. Me perussuomalaiset vastustimme leikkauksia ankarasti, Juvonen muistuttaa.

– Sote-uudistuksen valuviaksi on osoittautumassa se, että omaishoitajien etuuksia voidaan näin kylmästi leikata, vaikka sote-uudistuksen tarkoituksena oli vastata muun muassa kasvavan vanhusväestön hoidon tarpeeseen ja palvelujen laadun parantamiseen. Kun omaishoidon tuen ylintä maksuluokkaa leikataan, aiheuttaa se omaishoitajalle taloudellisen taakan kasvua, mutta antaa myös signaalin välinpitämättömyydestä tämän työtä kohtaan, Juvonen sanoo.

Suomen Uutiset