Perussuomalaiset Naiset tyrmää työ- ja elinkeinoministeriön alaisen ryhmän esityksen kotihoidontuen lakkauttamisesta. Naisjärjestön hallituksessa paheksutaan ajatusta siitä, että perheet kiristettäisiin työmarkkinoille ja lapsi päivähoitoon sillä, ettei muuten voi tulla pienen lapsen kanssa taloudellisesti toimeen.

– Lisäksi kunnille tulisi tästä valtava lasku, kun perheet olisivat pakotettuja viemään lapsi usein päivähoitoon jo 9 kuukauden iässä, kun vanhempainvapaa päättyy. Mistä ja millä rahalla nämä päivähoitopaikat luodaan?

Syntyvyys saattaisi entisestään laskea

Ennen kaikkea PS-Naiset pitävät esitystä räikeästi perheiden valinnanvapauden vastaisena. Nykyään, kun kotihoidontukea maksetaan kolmeen ikävuoteen saakka, perheillä on edes jonkinlainen mahdollisuus olla pienen lapsen kanssa kotona. Kaikilla ei ole tähän varaa nykyiselläkään tuella. On kuitenkin hyvinvointivaltion mitta, että lapsella olisi mahdollisuus kasvaa ensimmäiset vuotensa kotona.

– Päivähoitomme laadussa ei ole vikaa, mutta on periaatteellisesti väärin pakottaa perheet turvautumaan päivähoitoon jo alle vuoden ikäisen lapsen kanssa. Se on kallista ja kohtuutonta. Lisäksi tutkijatohtori Aino Saarisen tuoreen väitöskirjan mukaan päiväkodin aloittaminen liian varhain, liian iso ryhmäkoko ja liian pitkät hoitopäivät kasvattavat lapsen aggressiivisen käyttäytymisen riskiä.

– On myös huomioitava, että kotihoidontuen lakkautus saattaisi entisestään heikentää syntyvyyttä, kun lasta suunnittelevat tietävät jo etukäteen, että taloudelliset mahdollisuudet olla lapsen kanssa ovat heikot.

Suomen historian perhevihamielisin hallitus

Naisjärjestö ei myöskään pidä kotihoidontuen lakkauttamista minkäänlaisena työllisyystoimena. Se ei loisi yhtään työpaikkaa. Sen sijaan se pakottaisi usein nimenomaan äidit ottamaan esimerkiksi matalapalkkaisten alojen osa-aikaisia työpaikkoja vastaan, jotta hallitus saisi pakotetusti korjailtua työllisyyslukuja. Äiti ei saa olla lapsensa kanssa, ja veronmaksajat maksavat päivähoitopaikasta, jota ei olisi tarvittu ilman päätöntä perhevihamielistä politiikkaa.

– Kaiken kaikkiaan säästötoimenpiteet näyttävät kohdistuvan nyt kohtuuttomasti lapsiperheisiin, eikä loppua näy. Perussuomalaiset eivät ole tällaisten perheisiin kohdistuvien leikkausten kannalla, PS-Naiset jyrähtävät.

– Jos vanhempi hoitaa pientä lastaan kotona, hän ei ole työtön. Päinvastoin hän tekee ehkä elämänsä tärkeintä työtä siinä hetkessä. Jos hallitus lähtee ajamaan tällaista uudistusta, sen voidaan sanoa olevan Suomen historian perhevihamielisin hallitus.

Suomen Uutiset