Hallitus kertoi tänään iltapäivällä sote-esityksestään tiedotustilaisuudessa. Ohessa poimintoja esityksestä.

Sote-ministerityöryhmä kertoo käyneensä läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella 15.6.-25.9.2020 saadut lausuntopalautteet ja tehneensä linjauksia ja muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. 15.6.-25.9. järjestetyn lausuntokierroksen aikana saapui 804 lausuntoa. Hallitus kertoo tutustuneensa lausuntoihin sitä mukaa kun ne ovat saapuneet. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa.

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, ja näiden lisäksi järjestäjänä toimii Helsingin kaupunki. Muita käytettäviä nimityksiä alueista ovat: HUS-yhtymä, hyvinvointiyhtymä, aluevaalit ja aluevaltuusto.

Hyvinvointialue voisi järjestää ja tuottaa palveluja toisen hyvinvointialueen alueella vain, jos se toimisi yhteistyössä tai -toiminnassa kyseisen hyvinvointialueen kanssa.

Palvelujen monituottajuus olisi edelleen mahdollista niin, että perustuslakivaliokunnan reunaehdot huomioitaisiin. Palveluja voisi edelleen hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta laajasti: kaikkia palveluja olisi mahdollista hankkia, jollei niiden hankkimista ei ole erikseen laissa kielletty.

Palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelusetelilaki on tarkoitus uudistaa erikseen. Hyvinvointialueen palveluissa voidaan käyttää yksityiseltä palveluntuottajalta hankittua työvoimaa tai vuokratyövoimaa.
Myös ympärivuorokautisessa päivystyksessä voidaan käyttää hankittua tai vuokrattua työvoimaa täydentävästi. Laajempi käyttö sallittua tilapäisesti tai henkilöstön saatavuusongelmissa.

Sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeen arviointia ja päätöksentekoa sosiaalipalvelun tuottamista ei voisi antaa yksityisen palveluntuottajan tai siltä hankitun taikka vuokratun henkilöstön tehtäväksi.

Länsi-Pohjan sairaala

Lapin hyvinvointialueella mahdollistetaan Länsi-Pohjan sairaalan yhteispäivystyksen jatkaminen vuoden 2032 loppuun saakka. Toiminta ei voi jatkua nykyisenlaisena ulkoistettuna ostopalveluna vuoden 2025 jälkeen.

Maakuntaveron käyttöönottoa valmistellaan

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus on käynnistänyt valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta. Maakuntien verotusoikeus valmistellaan hallitusohjelman mukaan parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vastuu pelastustoimesta hyvinvointialueille

Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ja siirrytään valtion talousarviorahoituksen piiriin.

Ministeriön mukaan valtaosa pelastusalaa koskevien lausunnon antajista näki säännöksessä määritellyt tavoitteet tarkoituksenmukaisina tai pääosin tarkoituksenmukaisina.

Sote-ministeriryhmä toteaa, että sisäministeriön arvion mukaan pelastustoimen kunnilta siirtyvä rahoituspohja ei kata vuoden 2020 tasossa lakisääteisen palvelutason edellyttämää rahoitusta. Sisäministeriö on arvioinut alueen pelastustoimilta kerätyn tiedon perusteella yhteenlasketuksi vajeeksi 79 miljoonaa euroa.

SUOMEN UUTISET

Tagit