Rikollisuus on Ruotsin syyskuun alun vaalien tärkein kysymys. Tämä hyödyttää erityisesti ruotsidemokraatteja, jotka ovat pitäneet teemaa yllä muiden puolueiden sulkiessa silmänsä todellisuudelta. Tutkimuksen tärkeimmistä vaalikysymyksistä on tehnyt Göteborgin yliopiston SOM-instituutti.

Ruotsissa on tehty vaaliasenteisiin liittyvää vertailukelpoista tutkimusta vuodesta 1979 lähtien. Ensimmäistä kertaa mittauksen historiassa ”laki ja järjestys” eli rikollisuus on äänestäjien mielestä tärkein vaalikysymys. Näin totesi kokonaista 41 prosenttia kysymykseen vastanneista.

– Tämä teema on noussut kuin rakettiv ja sen merkitys on lisääntynyt vaaleista vaaleihin. Nyt kysymys rikollisuudesta on ensimmäistä kertaa niin merkittävä, että puolueiden on tahdostaan riippumatta otettava siihen kantaa, sanoo valtiotieteilijä Patrik Öhberg Göteborgin yliopistosta Ruotsin radion haastattelussa.

Ruotsidemokraatit hyötyvät vaaliteemasta

– Vaalikampanjasta tulee ruotsalaisittain katsottuna ainutlaatuinen ja Länsi-Euroopan kokemuksista tiedämme, että asetelma suosii erityisesti konservatiivisia puolueita, jotka ovat tämän teeman omineet, toteaa Göteborgin yliopiston valtio-opin professori Henrik Ekengren Oscarsson.

Kyselyyn osallistui viime syksynä 25 000 satunnaisesti valittua 16–85-vuotiasta henkilöä. Heiltä kysyttiin muun muassa ”mitkä yhteiskunnalliset kysymykset tai ongelmat ovat tärkeimpiä Ruotsissa tänään?”

Huomattavaa on, että sota Ukrainassa ja energiakriisi sekä laukkaava inflaatio eivät olleet tiedossa haastatteluja tehtäessä. Tutkimus on kuitenkin vertailukelpoinen aiempien vastaavien selvitysten kanssa.

Rikollisuuden jälkeen tärkeimmät vaaliteemat ovat lähes tasoissa sairaanhoito ja maahanmuutto. Seuraavina tulevat ympäristöön ja koulutukseen liittyvät kysymykset.

SUOMEN UUTISET