Perussuomalaisten Riikka Purra, Mari Rantanen ja Jussi Halla-aho jättivät tänään hallintovaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen, jolla merkittävästi helpotetaan kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa muun muassa opiskelun tai työharjoittelun kautta. Perussuomalaiset esittivät, että koko lakiehdotus hylätään.

Esityksen mukaan EU:n ulkopuolelta tuleville maahanmuuttajille myönnetään ensimmäinen oleskelulupa opiskelun perusteella suoraan koko tutkinnon tai opintojen suorittamisen keston ajalle. Lisäksi opiskelijan tulee esittää jatkossa selvitys toimeentulosta vain yhdeltä vuodelta, vaikka lupa myönnetään pidemmäksi ajaksi.

Jopa turvapaikkaa hakenut, kielteisen päätöksen ja karkotuspäätöksen saanut voi hakea oleskelulupaa.

Vetovoimatekijä sosiaaliperusteiselle maahanmuutolle

Perussuomalaisten mukaan esitys luo huomattavan vetovoimatekijän Suomelle sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämättömälle sosiaaliperusteiselle maahanmuutolle. Esitettyjen lakimuutosten onkin arvioitu lisäävän ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää tuhansilla jo lähivuosina.

– Esityksessä on jälleen kerran arvioitu täysin puutteellisesti taloudelliset vaikutukset. Hallitus ei ole ottanut asiakseen selvittää niitä. Kukaan ei täällä elä 560 eurolla kuukaudessa. Mutta maahanmuuttoa on saatava, vaatii hallitus, Riikka Purra ihmettelee.

Kuntaliiton arvion mukaan esitetyt muutokset kasvattavat menoja ainakin toimeentulotukimenojen muodossa.

– Esitys aiheuttaa merkittävän kasvun sosiaalimenoihin jo siitäkin syystä, että Suomessa jopa korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisessä on merkittäviä ongelmia, Mari Rantanen huomauttaa.

Liian alhainen toimeentulovaatimus

Ulkomaalaiselle opiskelijalle myönnetyn jatkuvan oleskeluluvan perusteella myös heidän perheenjäsenilleen myönnettäisiin jatkuva oleskelulupa. Heillekin syntyisi mahdollisuus saada työmarkkinatukea.

– Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä elämisestä aiheutuvat kulut lankeavat veronmaksajan maksettavaksi. Opiskelijoilta vain kerran edellytetty kuukausittainen toimeentulovaatimus on naurettavan matala. Muuta valvontaa ei käytännössä ole, Rantanen sanoo.

Esityksessä vakava yhdenvertaisuusongelma

Kelan asiantuntijalausunnosta ilmenee, että ulkomaalaisen opiskelijan joutuessa taloudellisen tuen tarpeeseen hänelle voi syntyä perustoimeentulotukioikeus erilaisin ja muihin opiskelijoihin nähden matalammin kriteerein ja ilman velvollisuutta turvautua ensisijaisesti opintolainaan.

– Tilanne asettaa suomalaiset opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Suomi siis antaa paremmat opintososiaaliset edut EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville, sillä suomalaisten opiskelijoiden tulee turvautua ensisijaisesti opintolainaan, kun ulkomaalaisille taas tulee suoraan oikeus toimeentulotukeen, Purra sanoo.

Karkotettavat mukaan opintoihin

Esityksen mukaan jopa turvapaikkaa hakeneet ja karkotuspäätöksen saaneet voivat hakea oleskelulupia, ja heille voidaan myöntää oleskelulupa.

Perussuomalaisten mielestä tämä mahdollistaa turvapaikkajärjestelmän laajamittaisen hyväksikäytön eikä tällaista ohituskaistaa pidä luoda. Ruotsista on riittävästi varoittavia esimerkkejä.

– Hallitus pyrkii kaikin keinoin rapauttamaan turvapaikkajärjestelmän ja sen uskottavuuden. Jatkossa ei olisi mitään väliä, millä perusteilla Suomeen saapuu tai tuleeko vailla mitään perusteita, jos kuitenkin oleskelulupa heltiää tavalla tai toisella, Jussi Halla-aho sanoo.

SUOMEN UUTISET