Eduskunnassa äänestettiin seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksesta. Perussuomalaiset jättivät esitykseen eriävän mielipiteen yhdessä kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa, sillä esitykseen jäi korjattavaa. Opposition esitys hävisi äänin 87-65. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri pitää hallituspuolueiden tuen puutetta asiassa käsittämättömänä.

Perussuomalaiset pitävät merkittävänä ongelmana sitä, että likimain puolet raiskaustuomioista on edelleen ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomioiden ollessa noin puolentoista vuoden tienoilla. Siksi perussuomalaiset esittävät raiskauksen vähimmäisrangaistukseksi kahden vuoden tuomiota, jolloin raiskaaja todella joutuu vankilaan. Samalla törkeän raiskauksen vähimmäisrangaistus tulee nostaa kahdesta vuodesta kolmeen.

– Myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikkoja on kiristettävä. Tämän suhteen otetaan askeleita oikeaan suuntaan, mutta rangaistusasteikot jäävät edelleen liian mataliksi tekojen moitittavuuteen ja vakavuuteen nähden. Esimerkiksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdotetaan rangaistukseksi 4 kuukauden minimirangaistusta. Sen haluamme korotettavan vähintään vuoteen, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri toteaa.

Perussuomalaiset esittivät tarkistettavaksi myös sitä, milloin on kyse törkeästä seksuaalirikoksesta.

– Haluamme, että tekoja tuomittaisiin enemmän törkeinä rikoksina, jolloin rangaistukset ovat kovempia. Nykyisin törkeitä ovat vain sellaiset teot, joissa on kyse esimerkiksi ”erityisen” nöyryyttävästä teosta tai ”vakavan” väkivallan käyttämisestä. Poistamalla tunnusmerkistöstä ”erityisyyden” ja ”vakavuuden” edellytykset yhä useampi rikos tuomittaisiin törkeänä. Tällöin myös rangaistukset kiristyisivät.

Lakialoite eläimiin sekaantumisen kriminalisoimiseksi

Tällä hetkellä sukupuoliyhteys eläimen kanssa on Suomessa rangaistavaa vain silloin, kun teko aiheuttaa eläimelle kärsimystä. Rikoslain osalta lähtökohtana on, että toiminnan on pitänyt olla julmaa tai aiheuttaneen eläimelle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Meren lakialoitteessa ehdotetaan tämän muuttamista kriminalisoimalla sukupuoliyhteys eläimen kanssa.

– Suomessa on kiellettyä levittää eläimiin sekaantumista käsittelevää kuvamateriaalia. Eli kuvan levittäminen on rikoslaissa rangaistavaa, mutta itse teko ei. Se tuntuu hullulta, Meri sanoo.

– Jos ei voi osoittaa, että eläimelle on aiheutettu kipua tai kärsimystä, niin teko on silloin rikoslaissa sallittu. Kivun tai kärsimyksen osoittaminen on kuitenkin haasteellista, koska eihän eläintä voi haastatella.

Eläimiin sekaantuminen on kriminalisoitu useimmissa Euroopan maissa. Tällä hetkellä vain Suomessa, Unkarissa ja Romaniassa ei eläimiin sekaantumista ole kriminalisoitu.

– Suomessa on Eläinystävien foorumiksi itseään kutsuva ryhmä, jotka pitävät itseään ns. ”zoofiilikkoina”. Heidän mukaansa eläimiin sekaantumisessa on kyse vain seksuaalisesta suuntautumisesta, ja he katsovat elävänsä tasavertaisessa parisuhteessa eläinten kanssa.

– Eläimiin sekaantujat puolustelevat mieltymyksiään esimerkiksi sillä, että eläin kykenee ilmaisemaan mielipiteensä kehon kielellä sekä tarvittaessa puolustautumaan hampain tai sorkin. Olen saanut tältä ryhmältä useamman lausunnon, jossa he perustelevat eläinten seksuaalista hyväksikäyttöä ja pitävät sitä ihan normaalina toimintana, Meri hämmästelee.

Asian tärkeydestä huolimatta kriminalisointi ei saanut hallituspuolueiden kannatusta eikä siten toteudu tässäkään yhteydessä.

Väkivaltavideoiden hallussapitoon puututtava

Samassa yhteydessä käsiteltiin myös lakialoite, jossa ehdotetaan rangaistavaksi raakaa väkivaltaa sisältävien materiaalien hallussapito. Nykyisin vain kyseisen sisällön levittäminen on rangaistavaa.

Poliisin mukaan lasten pahoinpitelykuvauksia tuotetaan koko ajan enemmän ja kotietsinnöillä löytyy videoita raa’asta väkivallasta ja jopa vauvan tappamisesta. Näissä tilanteissa, jos näyttöä levittämisestä ei saada, tällaisen raa’an väkivaltamateriaalin hallussapidosta ei tule nykyään mitään seuraamusta. Tällaisen materiaalin lataaminen ja hallussapito kuitenkin osoittaa tekijässä poikkeuksellista väkivallan ihannointia, ja materiaalia käytetään myös seksuaalisiin tarkoituksiin.

– Väkivaltamateriaalina levitetään oksettavaa sisältöä, alkaen kuvista ja videoista, joissa tapetaan vauvoja. Meidän pitää tukkia kaikki keinot, ettei tällaista materiaalia ole kenenkään hallussa oikeudettomasti, ja tämän pitäisi olla ehdottomasti rangaistavaa. En voi käsittää, miten hallituspuolueiden edustajat eivät tätäkään lakialoitetta halunneet tukea, Meri sanoo.

Suomen Uutiset