Seksuaalirikosten käsittelyajat ovat Suomessa viime vuosina venyneet ja kestävät tällä hetkellä kohtuuttoman kauan, keskimäärin noin kaksi vuotta. Kansanedustaja Ari Koponen vaatii uusimmassa toimenpidealoitteessaan hallitusta nopeuttamaan alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyaikoja.

– Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa pitkittyy yleisimmin esitutkintavaiheessa. Poliisin resursseja rikosten tutkinnassa tulisi lisätä, mutta samalla myös varmistaa, että syyttäjän ja tuomioistuinten on realistisesti mahdollista käsitellä aiempaa enemmän näitä rikosasioita. Lapsia täytyy suojella kaikin mahdollisin keinoin, Ari Koponen painottaa.

”Ei mene kenenkään oikeustajuun”

Tuomioistuimella on Koposen mukaan resurssivajeesta johtuvia ongelmia tehtävien hoitamisessa. Pahimmillaan tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vakavien rikosten uhrit odottavat tuomiota vuosikausia, mikä on kohtuutonta uhrin oikeusturvan kannalta.

– Tukholmassa on vuodesta 2018 kokeiltu joidenkin rikosasioiden nopeutettuja oikeuskäsittelyjä. Kokeilutoiminnasta tulee lakimuutosten kautta pysyvää vuoden 2023 alusta. Suomen tulisi välittömästi ottaa mallia Ruotsista. Olen ehdottanut tätä hallituksella jo aikaisemmassa toimenpidealoitteessani. Oikeusministeri Henrikssonin tulisi pikaisesti tuoda tästä esitys eduskunnalle, sanoo Koponen.

– Alaikäisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tulisi yhteiskunnassamme panostaa enemmän suhteessa muihin rikoslajeihin, tällä hetkellä tilanne on päinvastainen, eikä se mene kenenkään oikeustajuun.

SUOMEN UUTISET