Eduskunnan oikeusasiamies tiedotti lokakuun lopussa antamastaan päätöksestä koskien poliisin esitutkinta-aikojen pituutta. Pitkiksi venyneet esitutkinnat ovat yleisin poliisin toimintaa koskeva kanteluiden aihe, joten oikeusasiamies otti asian selvityksen alle omasta aloitteestaan. Pahimmillaan pitkä esitutkinta saattaa jopa johtaa syyteoikeuden vanhenemiseen.

Poliisihallituksen oikeusasiamiehelle antaman selvityksen mukaan suurin syy pitkiin esitutkintoihin on henkilöstöresurssien vähyys.

– Vihapuheeseen puututaan kyllä välittömästi ja kansanedustajien vääriä sanavalintoja ja muita puheita puidaan valtakunnansyyttäjää myöten, mutta rikoksen uhriksi joutuneet tavalliset kansalaiset saavat odottaa pahimmillaan vuosikausia. Tämäkö on järkevää resurssien kohdentamista? perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kysyy ja jatkaa:

– Pahimmillaan esitutkinta keskeytetään tai se etenee niin hitaasti, että syyteoikeus ehtii vanhentua. Tämä rapauttaa sekä suomalaisten oikeusturvaa että luottamusta poliisin kykyyn selvittää rikoksia.

Poliisille taattava riittävät resurssit

Poliisin resurssipula on johtanut siihen, että vakavien rikosten tutkintaa priorisoidaan, mikä viivästyttää muita esitutkintoja entisestään.

Oikeusasiamies piti myös ongelmallisena sitä, miten suuressa roolissa yksittäinen tutkinnanjohtaja on esitutkinnan käytännöistä päätettäessä, sillä se saattaa johtaa tilanteeseen, jossa esitutkintoja keskeytetään liian kevein perustein, mikäli rikostutkijoiden työmäärä kasvaa liian suureksi.

– Keskeytetyt esitutkinnat eivät riko pelkästään rikosten uhrien oikeusturvaa, vaan vaarana on myös se, että moni rikos jää ilmoittamatta poliisille. Suomalaisten tulee pystyä luottamaan poliisiin kaikissa tilanteissa, oli kyse sitten polkupyörävarkaudesta tai jostain vakavammasta. Hallituksen tulee taata poliisille riittävät resurssit, jotta esitutkinnat saadaan päätökseen kohtuullisessa ajassa, Antikainen vaatii.

Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen pitkittyneistä esitutkinnoista ja hallituksen toimista tilanteen korjaamiseksi.

SUOMEN UUTISET