Hallitus haluaa muuttaa rikoslakia siten, että rangaistuksen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen uhrin sukupuolesta. Lakivaliokunnan enemmistö on tänään antanut lakimuutokselle siunauksensa.


Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen vastustavat lakimuutosta.

– Lakimuutos on tarpeeton, koska uhrin sukupuoli rikoksen tekemisen motiivina voi jo voimassa olevan lain mukaan vaikuttaa tuomittavaa rangaistusta koventavasti, perussuomalaiset sanovat.

Nuijitaan läpi vaikka väkisin

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetun lakimuutoksen pääasiallinen tavoite onkin ilmentää sukupuoleen kohdistuvan vihan moitittavuutta ja siten vaikuttaa asenteisiin. Kysymys on näin ollen symbolisesta lakimuutoksesta, joka tehdään tietyn signaalin antamiseksi kansalaisille. Asennekasvatus ei kuitenkaan ole rikoslain tehtävä.

– Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin suhtautunut torjuvasti tällaisiin lakihankkeisiin, minkä vuoksi yritimme saada tämänkin lakimuutoksen hyväksyttävyydestä perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallituspuolueet eivät siihen kuitenkaan suostuneet. Niiden suhtautuminen symbolisen lainsäädännön tekemiseen tuntuu muutenkin vaihtelevan tuulen suunnan mukana, koska esimerkiksi ehdotus koulukiusaamisen lisäämisestä rikoslakiin tyrmättiin symbolisena, mutta nyt sitten tämä esitys kuitenkin nuijitaan läpi vaikka väkisin, selvittävät edustajat.

Hallituksen oman edun tavoittelua

Hallituksen lakiehdotus on ongelmallinen siitäkin syystä, että sitä perustellaan ennen muuta tarpeella puuttua naisiin kohdistuvaan niin sanottuun vihapuheeseen siitä huolimatta, että rangaistuksen koventamisperusteet soveltuvat yleisesti kaikentyyppisiin rikoslajeihin ja rikoksiin. Esityksen perusteluiden mukaan etenkin naispäättäjiin kohdistuva vihapuhe on kasvava ongelma.

– Lakimuutoksen tarkoituksena vaikuttaa olevan vallassa olevien naisministereiden suojeleminen heihin kohdistettavalta kenties epämieluisaksi koettavalta kritiikiltä. Tällaista hallituksen oman edun tavoittelua lainsäädännön keinoin ei voida pitää asiallisena, Meri, Rantanen ja Tynkkynen paheksuvat.

SUOMEN UUTISET