Tampereella toimiva Silta-Valmennusyhdistys ry on ottanut asiakseen puuttua ennaltaehkäisevästi – mutta yllättävän pehmeästi – ulkomaalaistaustaisten seksirikollisten uusintarikollisuuteen. Julkisilla varoilla toimiva yhdistys etsii parhaillaan työntekijöitä projektiin, jonka nimi on ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämishanke.

Yhdistys on julkaissut työnhakuilmoituksen, jonka mukaan hankkeeseen rekrytoidaan kolme työntekijää: projektipäällikkö, seksuaalikasvattaja ja palveluohjaaja.

Hankkeen tavoitteeksi on asetettu menetelmien kehittäminen seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Toisena tavoitteena on kehittää sekä rikosseuraamusalan että sitä lähellä olevien järjestöjen ja kuntien henkilöstön osaamista kohdata ja työskennellä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten kanssa.

Rikolliset seksuaalikasvatuskurssille

Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnollisista tehtävistä. Lisäksi projektipäällikön on määrä tehdä yksilötyötä niiden asiakkaiden kanssa, joiden seksuaalirikollisuuteen liittyvä problematiikka tarvitsee syvempää työstämistä.

Seksuaalikasvattaja vastaa hankkeessa pilotoitavan seksuaalikasvatuskurssin rakentamisesta ja toteutuksesta. Lisäksi hän tekee yksilötyötä sekä vankilassa vapautumisvaiheessa että vapautumisen jälkeen yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Palveluohjaajan päävastuuna on rakentaa vankilasta vapauteen ulottuva palveluohjausjatkumo. Kaikki hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa rakentaen yhdyskuntaseuraamusasiakkaille soveltuvaa tukea.

Kaikki työtehtävät alkavat 1.helmikuuta 2021 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteiden kesto on määräaikainen vuoden 2022 loppuun asti.

Oikeusministeriöltä rahaa hyvesignalointiin

Silta-Valmennusyhdistys ry on yksi monista Suomessa toimivista julkisrahoitteisista yhdistyksistä. Verkkosivuillaan yhdistys kertoo olevansa oppimisen, työn ja osallisuuden kohtauspaikka. Yhdistys kertoo toimivansa etulinjassa lähellä erilaisissa pulmallisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaitamme ja monipuolisessa yhteistyössä paikallisten, seudullisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Yhdistys on aiemmin hakenut ja saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) satojatuhansia euroja erilaisiin ohjelmiin, hankkeisiin sekä toimintojen organisointiin. Tälle vuodelle yhdistys on saanut STEA-avustusta yhteensä 337 000 euroa kahteen hankkeeseen. Rahat hupenevat vapautuvien vankien tukemiseen ja yhteiskuntaan sopeuttamiseen valmentavan työotteen avulla ja toimintamallin juurruttamiseen sekä toimintakyky kuntoon -ohjelman koordinaatioon. Ensi vuodeksikin rahoitusta on luvassa.

Yhdistys ei avaa verkkosivuillaan rahoituslähteitään yksityiskohtaisesti, joten tällä hetkellä ei ole tiedossa, kuinka paljon rahaa oikeusministeriö kanavoi ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämishankkeeseen. Sitäkään ei tiedetä, mitä muita rahoituslähteitä hankkeella on.

Oikeusministeriön johdossa toimivat tällä hetkellä rkp:ta edustavat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Suurin ryhmä epäillyistä irakilaisia

Sosiaalisessa mediassa tamperelaisyhdistyksen hanke ulkomaalaistaustaisten seksirikollisuuden torjumiseen kasvatuksellisin keinoin, uusia järjestötyöntekijöitä palkkaamalla on herättänyt hämmentyneitä ja epäuskoisia reaktioita. Projekti onkin helppo nähdä jälleen uutena kankkulan kaivona, jossa onnistumisia mitataan hankkeeseen kaadettujen julkisten varojen summalla eikä sillä, mitä oikeasti saadaan aikaan.

Ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikokset ovat kuitenkin todellinen ja konkreettinen ongelma. Ulkomaalaistaustaisten yliedustus rikostilastoissa, erityisesti seksuaalirikoksissa on tunnettu tosiasia. Esimerkiksi Tilastokeskuksen julkaisemasta viime vuoden rikos- ja pakkokeinotilastosta käy ilmi, että viime vuonna selvitetyistä 1 056 raiskausrikoksesta 397 tapauksessa epäilty oli ulkomaalainen. Suurin ryhmä epäillyistä oli irakilaiset (114), seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat afgaanit (60), iranilaiset (25) ja somalit (24).

PS: Karkotuksia paapomisen sijaan

Perussuomalaiset esittävät ratkaisuna ulkomaalaisten seksuaalirikoksiin, kuten muihinkin törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten henkilöiden poistamista maasta. Kansanedustaja Ville Tavio valmisteli jo vuosia sitten karkotusautomaatiksi kutsumansa lakialoitteen. Aloitteen mallin mukaisesti karkotuspäätös annettaisiin automaattisesti rikostuomion yhteydessä, kun rikokseen syyllistyvä on tuomittu vähintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Kansanedustaja Sanna Antikainen on Tavion linjoilla. Antikainen katsoo, että varmin tapa hillitä ulkomaalaisten rikollisuutta on se, että kaikista väkivalta- ja seksuaalirikoksista säädetään oheisseuraamukseksi oleskeluluvan menettäminen tai turvapaikkastatuksen peruminen sekä automaattinen karkotus.

– Henkilö, joka pakenee ulkomailta Suomeen väittäen tarvitsevansa suojelua, mutta sitten raiskaa suomalaisia, ei kuulu Suomeen, Antikainen sanoo.

SUOMEN UUTISET