Lähes puolet Ruotsissa raiskauksesta tuomituista on syntynyt ulkomailla. Maahanmuuttajatausta on 60 prosentilla raiskaajista. Tutkijat eivät osaa sanoa, mistä yliedustus johtuu.

Lundin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa käytiin läpi 3 039 raiskauksesta tuomittua henkilöä vuosilta 2000-2015. Miesten osuus oli 99,7 prosenttia. Rikollisista 47,7 prosenttia oli syntynyt ulkomailla. Jos mukaan otetaan henkilöt, joiden vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Ruotsissa, ulkomaalaistaustaisten raiskaajien osuus nousee 60 prosenttiin.

Yli 90 prosenttia raiskaajista oli tuomittu aiemmin jostain rikoksesta ja sosiaalituen varassa eli joka kolmas. Mielenterveyshäiriöistä kärsi viidennes ja saman verran oli päihteiden väärinkäyttäjiä.

Tutkijoilla monta syytä ja selitystä

– Tarvitaan vielä lisää tutkimusta, jotta saamme selville, mitkä seikat johtavat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yliedustukseen raiskausrikoksissa, sanoo vastaava tutkija Ardavan Khoshnood Expressenissä.

Ruotsin kansallisen rikostentorjuntakeskuksen (Brå – Brottsförebyggande rådet) mukaan lukuja saattaa selittää raportointihalukkuus. Toki kyse voi olla myös kulttuurieroista

– Rikoksista ilmoitetaan herkemmin, jos tekijä on vieras ja kuuluu selvästi alempaan sosiaaliryhmään, pohtii tutkimusneuvos Stina Holmberg.

– On myös mahdollista, että maahanmuuttajat syyllistyvät raiskauksiin, koska he tulevat kulttuurista, jossa naisten asema ja käyttäytyminen on erilaista kuin Ruotsissa.

SUOMEN UUTISET