Rikollisuus ja huumeet ovat ruotsalaisten suurin huoli. Toki ympäristöasiatkin huolestuttavat puolta kansaa. Lähes kaikki ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että jengirikoksista pitää antaa nykyistä kovempia tuomiota. Kansa on jakautunut Ruotsissa poliittisen kentän mukaan mutta suunta on nyt selvästi oikealle.

Göteborgin yliopiston Som-instituutti suoritti kansalaisten pelkoja ja asenteita luotaavan tutkimuksen viime syksynä. Kansalaisilta pyydettiin selkeätä vastausta siihen, mikä on itse kunkin suurin huolenaihe.

Nyt julkaistuissa kyselyn tuloksissa vastaajista 60 prosenttia kertoi suurimmaksi huolenaiheekseen järjestäytyneen rikollisuuden. Huumeiden käytöstä kantoi suurta murhetta 55 prosenttia kansalaisista. Lähes yhtä paljon eli 53 prosenttia ruotsalaisista tunsi erityistä huolta ympäristön tuhoamisesta ja merien saastuttamisesta.

”Kaksi tapaa tarkastelle maailmaa”

Haastatteluista nousi esiin selvä ero punavihreän ja oikealle kallistuvan ajattelun välillä. Vasemmistopuoluetta tai ympäristöpuolue vihreitä äänestävät olivat enemmän huolissaan ilmastosta ja ympäristöstä kuin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ruotsidemokraattien, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien äänestäjät taas asettavat asiat päinvastaiseen järjestykseen.

– Maailmaa voidaan tarkastella kahdesta eri lähtökohdasta, muotoilee Som-instituutin tutkija Patrik Öhberg.

Ruotsidemokraattien ja allianssipuolueiden äänestäjät tuntevat vasemmistoa ja vihreitä enemmän epäluottamusta viranomaisia ja poliitikkoja kohtaan. Luottamus poliisiin puolestaan on korkealla.

Ruotsi halutaan takaisin

Vastaajia pyydettiin myös nimeämään spontaanisti kolme tärkeätä yhteiskunnallista ongelmaa. Kolmannes vastaajista toi esille lain ja järjestyksen puutteen. Vielä vuonna 2015 vastaavassa tutkimuksessa lakia ja järjestystä kaipasi takaisin vain viisi prosenttia vastaajista.

Vastaajien itse kirjoittamissa kommenteissa huoli rikollisuuden kasvusta nousee yhä vahvemmin esiin. Uhka on tullut kaiken aikaa lähemmäksi.

– Nyt tapahtuu myös keskellä päivää ja tavallisen kansan keskellä. Ajatus siitä, että ”tämä ei koske minua” on enää toiveajattelua, Öhberg sanoo.

Huoli rikollisuuden kasvusta näkyy erityisen selvästi vastaajien kannanotoissa tutkimuksessa esitettyihin valmiisiin ratkaisuvaihtoehtoihin. Ankarampia rangaistuksia jengirikollisille vaatii kokonaista 90 prosenttia vastaajista. Mikään yksittäinen vastausvaihtoehto ei ole aiemmin saanut yhtä suurta kannatusta tässä vuosittain toistuvassa tutkimuksessa.

SUOMEN UUTISET