Tappava väkivalta on Ruotsissa ennätyskorkealla tasolla. Huomattava osa henkirikoksista tehtiin ampuma-aseilla vuonna 2020. Ruotsin rikostutkimuslaitos ei ole koskaan aiemmin tilastoinut näin murheellisia lukuja.

Ruotsin rikostutkimuslaitos Brå on aloittanut nykymuotoisen väkivaltarikosten tilastoinnin vuonna 2002. Vuonna 2020 Brå tilastoi 124 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Rikoksen uhrina kuoli koko maassa 13 ihmistä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilastoista pistää erityisesti esiin Tukholma, jossa tapettiin 11 ihmistä enemmän kuin vuonna 2019.

Uhrit ovat miehiä

Ampuma-asetta käytettiin 39 prosentissa kuolemaan johtaneista väkivaltarikoksissa. Taas nousee esiin Tukholma, sillä koko maan 48 ampuma-aseella tehdystä henkirikoksesta 23 tehtiin Tukholman alueella. Koko vuoden 124 henkirikoksen uhreista 99 oli miehiä tai poikia. Miesten osuus tapetuista henkilöistä kasvoi, kun taas naisten ja tyttöjen uhrimäärä pysyi samana kuin vuotta aiemmin.

Vaikka vuosi 2020 oli mustin koko tilastohistorian aikana, kuolemaan johtanut väkivalta oli suhteellisesti ottaen lähes yhtä korkealla 1990-luvun alussa. Tuolloin tosin ampuma-aseita käytettiin harvemmin.

SUOMEN UUTISET