Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi viime viikolla ratkaisun seksuaalirikosjutussa, jossa oli kyse yksityisasunnossa sattuneista tapahtumista kolmen ulkomaalaistaustaisen miehen ja 12- ja 15-vuotiaiden tyttöjen välillä Espoossa. Sekavat kertomukset ja todistusaineisto eivät riittäneet tuomioihin.


Ulkomaalaistaustaiset 29- ja 39-vuotiaat miehet olivat kesällä tavanneet 12- ja 15-vuotiaat tytöt Espoossa ravintolassa, josta he olivat siirtyneet miesten asunnolle. 31-vuotias ulkomaalaistaustainen mies oli odottamassa asunnossa muiden saapuessa sinne.

12- ja 15-vuotiaat tytöt olivat tapahtumahetkellä karkumatkalla nuorisokodista. Asunnossa vietetyn yön jälkeen poliisi palautti tytöt nuorisokotiin, minkä jälkeen asunnon tapahtumat olivat tulleet myös poliisin tietoon nuorisokodin kautta. Tapahtuneen jälkeen toinen tytöistä oli sijoitettu toiseen nuorisokotiin.

Kaikki syytteet kiistettiin

Miehille luettiin syyskuussa käräjäoikeudessa liuta raskaita syytteitä. Syyttäjän miehiin kohdistamien rangaistusvaatimusten rikosnimikkeitä olivat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus, avunanto törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, huumausainerikos ja huumausaineen käyttörikos.

Syyttäjän mukaan muun muassa 29-vuotias mies oli ollut anaaliyhdynnässä 12-vuotiaan kanssa sen jälkeen, kun 12-vuotias oli ensin nauttinut Rivatrilia ja amfetamiinia. Syyttäjän mukaan 29-vuotias oli tilanteessa käyttänyt hyväkseen 12-vuotiaan tiedottomuutta ja avutonta tilaa, jonka vuoksi 12-vuotias oli kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

39- ja 31-vuotiaita miehiä puolestaan syytettiin 15-vuotiaan tytön törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, johon oli syyttäjän mukaan kuulunut oraali- ja emätinyhdyntöjä
Syyttäjän mukaan tapahtumiin asunnossa oli kuulunut ennen yhdyntöjä myös lääppimistä, eli koskettelua ja halailua. Miehet kiistivät kaikki syytteet. Miesten mukaan asunnossa ei tapahtunut mitään seksuaalista, ja he eivät väitetysti tienneet tyttöjen olevan alle 16-vuotiaita.

Miesten mukaan he eivät olleet tienneet tyttöjen olevan alle 16-vuotiaita muun muassa tytöillä ravintolassa edessään olleen alkoholijuoman vuoksi, ja että tarkoitus oli ollut ainoastaan tarjota tytöille yösija.

Tunnelma oli seksuaalissävytteinen

Käräjäoikeudelle toimitettujen runsaiden todisteiden joukossa oli esimerkiksi lääkärinlausuntoja, DNA-tutkimustulos, valokuvia, videotallenteita sekä HUS lasten ja nuorten oikeuspsykologisen yksikön lausunnot. Syytteet perustuivat pitkälti 12-ja 15-vuotiaiden esitutkinnassa kertomaan.

12-vuotias oli aiemmin myös kertonut psykologille nähneensä vessasta tultuaan asunnossa 15-vuotiaan harrastamassa seksiä yhden miehen kanssa.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa esitettyjen todisteiden perusteella on ilmeistä, että tunnelma asunnolla on välillä ollut varsin seksuaalissävytteinen. Miehet ja tytöt ovat riidattomasti olleet jossakin vaiheessa yhdessä makaamassa sängyllä. Todisteeksi toimitetulta videolta oli myös nähtävissä 39-vuotiaan miehen ja 15-vuotiaan tytön suudelma.

Käräjäoikeus päätyi kuitenkin vapauttamaan miehet kaikista syytteistä. Käräjäoikeus painottaa tuomiossaan syyttömyysolettamaa sekä korkeimman oikeuden linjausta, jonka mukaan näyttökynnys ei seksuaalirikoksissa ole alempi kuin muissa yhtä vakavissa rikoksissa, vaikka suoran ja yksiselitteisen näytön hankkiminen on usein vaikeaa. Koska lähtökohtana on syyttömyysolettama, näytön hankkiminen on syyttäjän ja asianomistajan vastuulla.

Käräjäoikeus tuo esille että 15- ja 12-vuotiaiden kertomukset ovat jossain määrin muuttuneet jutun esitutkinnan aikana ja vielä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Tyttöjen kertomukset ovat olleet sekavia ja osittain he eivät myöskään ole vastanneet siihen, mitä heiltä on kysytty vaan he ovat selittäneet jotakin muuta. Lisäksi käräjäoikeus myös toteaa 12-vuotiaalla esiintyneen ”taipumusta valehteluun”.

Näyttö ei riittänyt

Todisteena olleelta videolta ilmenee, että 39-vuotias oli asunnossa suudellut 15-vuotiasta. Käräjäoikeuden arvion mukaan suudelma ei ole ollut niin sanottu platoninen, läheisten välinen ystävällinen suudelma, mutta ei videon perusteella järin paljoa tätä enempääkään, eikä suudelma ole ollut seksuaalisesti olennainen. Teko ei myöskään ollut omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä.

12-vuotias oli kertonut anaaliyhdynnästä oikeudenkäyntiavustajalleen vasta hieman oikeudenkäynnin alla. Käräjäoikeuden mukaan kertomus yhdynnästä on ollut niukka eikä se ole sisältänyt juurikaan yksityiskohtia tapahtuneesta lukuun ottamatta housujen laskemisesta kerrottua. Koska asiasta jäi varteenotettava epäily, käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Syyttäjän mukaan 39-vuotias mies oli tarjonnut 12- ja 15-vuotiaille huumausaineita. Todisteena käräjäoikeudessä nähtiin video lautasesta, jolla on valkoista jauhetta, jota nuuskataan. Koska näytöstä ei kuitenkaan ollut luotettavasti todettavissa, että kyseessä oli huumausaine, syytteet huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta hylättiin.

12-ja 15-vuotiaiden tyttöjen kertomukset tapahtumista asunnolla tulivat monelta osin toteen näytetyiksi, mutta näyttö ei riittänyt miesten tuomitsemiseen. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

SUOMEN UUTISET