Tilastokeskuksen julkaisemasta viime vuoden rikos- ja pakkokeinotilastosta käy ilmi, että viime vuonna selvitetyistä 1 056 raiskausrikoksesta 397 tapauksessa epäilty oli ulkomaalainen. Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset olivat lisääntyneet peräti 413 tapauksella ja 26,9 % epäillyistä oli ulkomaalaisia, kun edellisvuonna osuus oli 19 prosenttia.

– Ulkomaalaisten osuus epäillyistä on huomattavan korkea ja prosenttiosuus on voimakkaassa nousussa. Lähes 38 prosenttia epäillyistä raiskaajista oli ulkomaalaisia, kun edellisvuonna osuus oli vain 27 prosenttia. Erityisen huolestuttavaa oli lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten voimakas kasvu, sekä prosentuaalisesti että määrällisesti. Raiskausepäilyt painottuvat voimakkaasti tiettyjen maiden kansalaisiin, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen.

– Kun afrikkalaistaustaisten ja Lähi-idästä tulleiden miesten rikollisuustaso oli 17-kertainen verrattuna syntyperäisiin suomalaisiin, asiaa ei enää voi selittää parhain päin, vaan tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. On käsittämätöntä, ettei valtiovalta ole herännyt tähän tilanteeseen.

Irakilaiset tilaston kärjessä

Suurin ryhmä epäillyistä oli irakilaiset (114), seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat afgaanit (60), iranilaiset (25) ja somalit (24).

– Irakista on tullut Suomeen turvapaikanhakijoina lähinnä nuoria miehiä. Samaan aikaan konfliktialueilla heikoimmassa asemassa olevat naiset ja lapset eivät pysty matkustamaan Suomeen. Sen sijaan, että auttaisimme hädänalaisimpia, autamme heitä, jotka pystyvät vahvimman oikeudella pakenemaan kotimaistaan ja tulemaan Suomeen.

– Turhan moni näistä henkilöistä kuitenkin kiittää suomalaista yhteiskuntaa vieraanvaraisuudesta raiskaamalla tai syyllistymällä muihin rikoksiin. On selvää, että suomalaiset rangaistukset eivät toimi näille henkilöille minkäänlaisena pelotteena, Antikainen pohtii.

Oleskelulupa ja turvapaikka pois

Tehokkain pelote olisi Antikaisen mukaan tieto siitä, että tuomiosta seuraisi automaattisesti paluu kotimaahan.

– Henkilö, joka pakenee ulkomailta Suomeen väittäen tarvitsevansa suojelua, mutta sitten raiskaa suomalaisia, ei kuulu Suomeen. Turvapaikkaan ei kuulu oikeus vaarantaa vastaanottavan yhteiskunnan turvallisuutta. Tällaisille henkilöille tulisi tehdä kristallinkirkkaasti selväksi, että jos olette Suomessa, joko noudatatte Suomen lakeja tai palaatte kotiin.

– Varmin tapa hillitä ulkomaalaisten rikollisuutta on se, että kaikista väkivalta- ja seksuaalirikoksista säädetään oheisseuraamukseksi oleskeluluvan menettäminen tai turvapaikkastatuksen peruminen sekä automaattinen karkotus. Erityisesti Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykseksi tulee säätää nuhteettomuus ja puhdas rikosrekisteri, Antikainen vaatii.

SUOMEN UUTISET