Lakivaliokunnassa on käsitelty hallituksen esitystä, jonka tarkoituksena on tehdä EU-sääntelystä johtuvat muutokset Suomen lainsäädäntöön, jotta kolmansien maiden kansalaisten rikosrekisteritietoja voitaisiin vaihtaa EU-valtioiden kesken nykyistä tehokkaammin.

Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri, jäsen Mari Rantanen ja varajäsen Veikko Vallin, kritisoivat hallituksen esitystä siitä, että kaikkia EU-sääntelyn mahdollistamia sääntelyratkaisuja ei kuitenkaan olla ottamassa osaksi suomalaista lainsäädäntöä.

– EU-sääntely mahdollistaisi sen, että rikokseen syyllistyneiden kolmansien maiden kansalaisten sormenjäljet otettaisiin Suomessa ja tallennettaisiin EU:n keskitettyyn tietojärjestelmään nyt ehdotettua useammin. Lisäksi EU-sääntely sallisi tällaisten henkilöiden kasvokuvien tallentamisen järjestelmään, mutta Suomessa kasvokuvien käyttäminen olisi kiellettyä, kertovat Meri, Rantanen ja Vallin.

Hallituksen toiminta on käsittämätöntä

Käytännössä rikosrekisteritietojen tehokas vaihtaminen edellyttäisi, että ulkomaalaisten rikollisten sormenjälkitiedot ja kasvokuvat tallennettaisiin EU-tason tietojärjestelmään mahdollisimman kattavasti.

– On käsittämätöntä, että hallitus myötäilee kaikkea mahdollista EU:sta tulevaa kuraa mutta sitten sen kerran, kun EU:ssa on saatu aikaan oikeasti järkevää sääntelyä, niin hallitus päättää jättää tarvittavat lakimuutokset tekemättä, paheksuvat edustajat.

Merkittävä turvallisuusongelma

EU-sääntely mahdollistaisi keskitetyn tietojärjestelmän hyödyntämisen myös esimerkiksi viisumimenettelyissä, menettelyissä kansalaisuuden saamiseksi sekä maahanmuuttomenettelyissä mukaan lukien turvapaikkamenettelyt.

– Tietenkään punavihreän hallituksen esitykseen ei sisälly lakimuutoksia, joilla mahdollistettaisiin järjestelmän käyttäminen tällaisiin tarkoituksiin. Kun Maahanmuuttovirastolla ei ole keinoja saada tietoa henkilöiden ulkomailla tekemistä rikoksista, on mahdollista, että myös hyvin vakaviin rikoksiin ulkomailla syyllistyneet henkilöt onnistuvat saamaan maastamme turvapaikan tai jopa kansalaisuuden. Tämä on merkittävä turvallisuusongelma, selittävät edustajat.

Suomen Uutiset