Eduskunnan hallintovaliokunta on saanut päätöksen käsittelyn kansalaisaloitteesta, jossa vaadittiin, että seksuaalirikoksesta tuomitun oleskelulupa perutaan ja hänet karkotetaan.

Aloitteen motiivina on tiettyjen maahanmuuttajaryhmien poikkeuksellisen korkea seksuaalirikosalttius. Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneiden miesten raiskausrikollisuuden taso on tutkitusti 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2014).

Tilastokeskuksen tuoreissa tilastoissa korostuvat erityisesti irakilaiset miehet, jotka ovat seksuaalirikoksissa epäiltynä 12,8 kertaa suomalaisia miehiä useammin.

Keinoja on, halua ei

Kansalaisaloite pantiin vireille jo loppuvuonna 2018, ja eduskuntaan se saapui reilu vuosi sitten. Alusta asti oli selvää, että aloite sellaisenaan joudutaan hylkäämään, koska sen esittämä toimenpiteet eivät olleet juridisesti mahdollisia. Perussuomalaiset kuitenkin esitti, että vaikka kansalaisaloitteessa ehdotettuja lakimuutoksia ei voida toteuttaa, nostaa aloite kuitenkin esiin erittäin suuren ja edelleen osin vaietun ongelman, johon pitää puuttua.

– Kansalaisaloitteen käsittely teki selväksi ensinnäkin sen, että keinoja rikollisten tehokkaammaksi karkottamiseksi on, ja toiseksi sen, että hallituspuolueet eivät halua niitä keinoja käyttää, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho toteaa.

– Aloitteen tarkoitus on täysin oikea: suomalaisten suojeleminen. Kansalaisaloite on nimenomaan toimenpidealoite, jossa patistetaan eduskuntaa ryhtymään toimeen, jotta ongelma voidaan korjata – tässä tapauksessa siis edesauttaa erityisesti sitä, että seksuaalirikoksissa yliedustettujen ulkomaalaisten maasta poistamista voidaan tehostaa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

Perussuomalaisilta toimenpideohjelma

Perussuomalaiset jätti valiokunnan mietintöön vastalauseen, jossa perussuomalaiset vaativat toimia maahanmuuttajien tekemien seksuaalirikosten kitkemiseksi. Perussuomalaiset vaatii, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että kansainvälisen suojelun asema on poistettavissa henkilöltä, jonka on perusteltua olettaa olevan vaaraksi Suomen turvallisuudelle tai joka on Suomessa oleskelunsa aikana syyllistynyt törkeään rikokseen.

– Valitettavasti valiokunnan enemmistö ei ajatellut samoin. Vaikka ulkomaalaisten aiheuttama seksuaalirikosongelma tunnustetaan, ei sen korjaamiseksi oltu kuitenkaan valmiita tekemään mitään. Suomen ulkomaalaislaissa on sekä määritelmä- että paluudirektiivistä otettu käyttöön löysempi linja kuin minkä unionilainsäädäntö mahdollistaisi. Samoin kansalaisuuden saaminen on Suomessa huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin keskimäärin muissa jäsenmaissa, Purra kertoo.

– Ihmettelen suuresti, miksi hallituspuolueet eivät halua lisätä suomalaisten turvallisuutta ottamalla käyttöön esittämiämme lakimuutoksia, jotka EU:n lainsäädäntökin mahdollistaa. Niille ei ole mitään juridista estettä. Kyse on siitä, että vihervasemmistohallitus haluaa suojella kultapoikiaan – olivat he syyllistyneet mihin tahansa, hallintovaliokunnan jäsen Mauri Peltokangas tykittää.

Palautusta odottavat otettava säilöön

Lisäksi perussuomalaiset vaativat, että rikosten vuoksi palautettavaksi määrätyt henkilöt voitaisiin ottaa odotuksen ajaksi säilöön, mikäli palautusta ei saada heti toimeenpantua. Perussuomalaiset myös muuttaisivat kansalaisuuslakia siten, että esimerkiksi seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö ei koskaan voisi saada Suomen kansalaisuutta.

– Maahanmuuttajien yliedustus seksuaalirikoksissa on suoraa seurausta hallitsemattomasta maahanmuutosta ja epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Suomalaisten henkilökohtaisen koskemattomuuden ja turvallisuuden vuoksi lainsäädännölliset muutokset turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan ovat välttämättömiä, Purra sanoo.

– On aivan turha hokea, kuinka vakavia seksuaalirikokset ovat tai kuinka niihin pitää puuttua tai kuinka on nollatoleranssi, jos ei tosiasiassa olla valmiita tekemään yhtään mitään konkreettista. Tämä hallitus ei ole, se on aivan selvää.

SUOMEN UUTISET