Eduskunnassa käytiin keskiviikkona lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta raiskauslainsäädännön muuttamisesta suostumusperusteiseksi. Käydyssä keskustelussa lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri kiitti aloitteentekijöitä ja lupasi, että lakivaliokunta tulee käsittelemään aloitteen asianmukaisesti.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri huomautti, että aloitteesta pitää keskustella perinpohjaisesti ja lainsäädäntötyön valmistelu on tehtävä huolellisesti.

– Toivoisin, että henkilöt, jotka täällä salissa suhtautuvat asiaan hyvin tunteikkaasti ja kertovat suoralta kädeltä mikä asiassa on oikein ja mikä ei, perehtyisivät lainsäädännön valmistelutyöhön. Mitä tarkoittaa laillisuusperiaate ja miten tarkkarajaisesti lait tulee säätää.

Kummallisia tuomioita

Meri korosti puheessaan erityisesti lasten ja nuorten asemaa raiskausrikoksissa.

– Julkisuudessa on tullut esille nykyisen rangaistuskäytännön kummalliset tuomiot – erityisesti lasten osalta. Meidän tulee varmistaa, ettei nuorten lasten suostumuksella tai sen puuttumisella spekuloida.

– Esimerkiksi 10-vuotias ei koskaan voi antaa suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen, vaan kyseessä tulisi aina olla raiskaus. Lakiin voitaisiin kirjata tätä varten tietty ikäraja, jota nuorempi henkilö ei voisi antaa suostumustaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Ikäraja voisi olla esimerkiksi 16-vuotta, Meri sanoo.

Lähetekeskustelun jälkeen kansalaisaloite siirtyy lakivaliokuntaan valmisteluun.

SUOMEN UUTISET