Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 20.5. valtuustokysymystä seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä Espoossa. Valtuuston käymässä keskustelussa syitä seksuaalirikosten määrän kasvulle etsittiin internetissä lisääntyneestä vihapuheesta, huonosta kaupunkisuunnittelusta ja huumeisiin liittyvästä rikollisuudesta.

Perussuomalaisten valtuutettu Simo Grönroos kummaksui omassa puheenvuorossaan asiasta käytyä keskustelua ja sitä, että maahanmuuttajien merkittävältä roolilta seksuaalirikosten tekijöinä oltiin sulkemassa silmät.

Ulkomaalaiset yliedustettuina raiskaustilastoissa

Grönroos muistutti, että poliisihallituksen alkuvuodesta antamien tietojen mukaan viime vuonna neljännes maassa tehdyistä raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä. Helsingin osalta tilastot olivat vielä tylympiä ja jo puolet kaupungissa tehdyistä raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä.

Grönroos muistutti, että jos otetaan huomioon Suomen kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajat, niin luvut ovat tällöin vielä tätäkin jyrkempiä.

Grönroos nosti myös esiin, että Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvitykset ovat jo vuosia osoittaneet, että Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tulevat muuttajat syyllistyvät kantaväestöön nähden, sosioekonomiset tekijät huomioon ottaen, yli kymmenkertaisella todennäköisellä raiskauksiin.

Vihervasemmisto syyllisti kantasuomalaisia

Olemassa olevasta tilastotiedosta huolimatta moni valtuutettu ei nähnyt yhteyttä maahanmuuton ja turvattomuuden välillä. Vihreiden Pinja Nieminen korosti sitä, että enemmistö tekijöistä oli kantasuomalaisia. Vasemmistoliiton Liisa Kivekäs nosti esiin, että kantaväestön keskuudessa on aina ollut seksuaalirikoksia. Vihreiden Mari Anthoni totesi niin ikään, että seksuaalirikoksiin syyllistyvät myös kantasuomalaiset ja että kaikissa ryhmissä on ihmisiä, jotka tekevät rikoksia.

Eurovaaliehdokkaana oleva Grönroos ihmetteli vastapuheenvuorossaan sitä, miten esille nostettu tilastotieto maahanmuuttajien hälyttävän suuresta osuudesta raiskausten tekijöinä, ei edelleenkään saanut valtuustoa käsittämään maahanmuuton osuutta asiaan ja heitti puheenvuoronsa lopussa ilmaan kysymyksen:

– Mikä saa teidän silmät aukeamaan?

SUOMEN UUTISET