Valtio päättää maahanmuuttopolitiikan suurista linjoista, mutta kunnat kärsivät suuren osan tämän politiikan seurauksista, puoluesihteeri Simo Grönroos sanoi perussuomalaisten tuumaustunnilla.

Osa maahanmuuton kuluista osuu enemmän kuntiin ja toiset valtiolle, mutta viime kädessä kaikki julkiset menot päätyvät suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi tavalla tai toisella.

– Esimerkiksi toimeentulotuista kasvava määrä johtuu maahanmuutosta ja tukien maksu on jaettu valtion ja kuntien kesken. On myös tärkeää muistaa, että toimeentulotuet ovat vain yksi pieni osa maahanmuuton aiheuttamista julkisen talouden menoista, joita Suomen Perusta -ajatuspaja on useissa tutkimuksissaan selvittänyt, Simo Grönroos sanoo.

– Suomen tämän hetkinen maahanmuuttopolitiikka tarvitsee muuttamista kautta linjan ja perussuomalaiset on ainoa poliittinen voima, joka ajaa tätä muutosta.

Halpatyövoimaa ei tarvita Suomeen

Valtion tasolla perusuomalaiset vaativat koko humanitaarisen maahanmuuton lopettamista ja sitä, että auttamiseen katsotut, Suomen taloudelliseen tilanteeseen nähden järkevässä mittasuhteessa olevat resurssit käytetään mieluummin tehokkaasti ja tasapuolisesti kriisialueiden lähellä.

– Valtion tasolla pyrimme lopettamaan halpatyövoiman maahanmuuton kokonaan. Saatavuusharkinta tulee palauttaa kokonaisuudessaan koko maahan ja alle 3 000 euron palkalla ei pitäisi voida ulkomailta ylipäätään palkata työvoimaa.

– Turvapaikkamaahanmuuton ja halpatyövoiman tuomisen lopettaminen ovat välttämättömiä toimia suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden turvaamisen kannalta, Grönroos sanoo.

Myös kuntien poistettava vetovoimatekijöitä

Vaikka maahanmuuton suuret linjat luodaan valtion tasolla, niin kunnissa voidaan myös vaikuttaa maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin, Grönroos muistuttaa.

– Kunnissa voidaan olla ottamatta kiintiöpakolaisia, mikä on tärkeä signaali siitä, että vallitsevaa politiikkaa ei hyväksytä.

– Kunnissa voidaan myös poistaa maahanmuuton vetovoimatekijöitä, joista monet liittyvät vallalla olevaan monikulttuurisuuspolitiikkaan. Näitä ovat muun muassa maahanmuuttajien oman kulttuurin tukeminen ja maahanmuuttajien oman kielen opettaminen, jotka kuntien tulee lopettaa, Grönroos sanoo.

Positiivista erityiskohtelua ei tarvita

Perussuomalaisten mielestä maahanmuuttajien suosiminen työnhaussa suomalaisten kustannuksella, eli niin sanotun positiivisen syrjinnän varjolla, tulee myös lopettaa. Grönroos korostaa, että ei ole hyväksyttävää, että maahanmuuttajan työllisyyttä edistetään erityistoimin – ohi suomalaisten työttömien.

– Maahanmuuttajille suunnatut erityiset työllistämistoimet tulee lopettaa ja integraation kanssa haasteita kohdanneita maahanmuuttajia tulee ennemminkin tukea kartoittamalla ja edistämällä näiden paluumuuton mahdollisuuksia.

– Kunnat ja kaupungit voivat myös lisäksi vedota valtiovaltaan maahanmuuttopolitiikan järkeistämiseksi, koska nykyinen tilanne on kunnille kohtuuton, kuten myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Pelleilyn on nyt loputtava

Kunnat myös tarjoavat maahanmuuttajille useita erityispalveluja. Grönroos sanoo, että kuntien tulee lopettaa palveluiden tarjoaminen maahanmuuttajille näiden omalla äidinkielellä, mikä on koko monikulttuurisuuspolitiikkaa hyvin alleviivaavaa päättömyyttä.

– Esimerkiksi Espoossa kaupunki tarjoaa auliisti kasvimaan vuokraajille kaupungin materiaaleja niin venäjäksi kuin arabiaksi – ihan kuin maahanmuuttajien ei oletettaisikaan opettelevan suomea. Helsingissä taas kaupunki jakaa muun muassa brosyyrejä, joissa annetaan arabiaksi ohjeita laittomasti maassa oleville. Kunnanvaltuustojen keskustelunaiheeksi kautta Suomen on noussut se, mitä palveluita laittomasti maassa oleville tulee ylipäätään tarjota.

– Tälle pelleilylle täytyy saada loppu. Ulkomaisilla kielillä ei tule tarjota kuin ainoastaan integraation kanssa haasteita kohdanneiden maahanmuuttajien paluumuuttoa edistävää materiaalia. Laittomasti maassa oleville ei taas tule tarjota muita palveluita kuin niitä palveluita, mitä valtion vankeinhoitolaitos tarjoaa, kunnes oleskelija saadaan karkotettua maasta, Grönroos toteaa.

Mukaan vaikuttamaan

Grönroos kehottaa myös suomalaisia rohkeasti osallistumaan itse päätöksentekoon.

– Nyt kuntavaalien lähestyessä, on tervettä järkeä päätöksentekoon haluavilla suomalaisilla oiva mahdollisuus kantaa kortensa kekoon liittymällä mukaan puoluetoimintaan ja ilmoittamalla kiinnostuksensa kuntavaaliehdokkuudesta sillä ehdokaslistoja kerätään nyt kautta maan.

– Jos poliittinen vaikuttaminen kiinnostaa, niin ota rohkeasti yhteyttä puolueen paikallisyhdistykseen kunnassa. Verkossa löytyy myös tietoa niin puolueeseen liittymisestä kuin vaaliehdokkuudesta. Nyt on aika toimia.

SUOMEN UUTISET