Raiskauksista epäillyistä henkilöistä hieman alle puolet on ulkomaan kansalaisia. Ulkomaalaisten joukossa on määrällisesti eniten irakilaisia ja afganistanilaisia.

Harvinaisen kuumaa viime kesää varjosti epäiltyjen seksuaalirikosten merkittävä tilastollinen kohoaminen. Toukokuun alusta elokuun loppuun kuluneella ajanjaksolla poliisille ilmoitettiin yhteensä 449 raiskausta. Kyse on epäilyistä, eli poliisin järjestelmäänsä kirjaamista seksuaalirikoksista.

Huolestuttavaa ilmiössä on siis se, että aiempiin vuosiin verrattuna kesäkuukausille osuneiden raiskausrikosten määrä näyttäisi olevan kasvussa. Vastaavalla ajanjaksolla, eli vuoden 2017 touko-elokuussa poliisin tietoon tuli 412 raiskausta.

Vuoden 2016 touko-elokuussa luku oli 373 raiskausta. Jutussa käytetyt luvut on saatu poliisihallituksen tilastoista.

Tuomioistuimessa raiskauksesta voidaan tuomita vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Törkeän raiskauksen rangaistusmaksimi on kymmenen vuotta vankeutta. Myös raiskauksen yritys on rangaistava.

Ulkomaalaisten epäiltyjen määrä noussut

Ulkomaalaisten epäiltyjen tekijöiden osuus rikoksissa on vaihdellut viime vuosina. Kuitenkin nimenomaan raiskausrikosten kohdalla ulkomaalaisten määrä on kasvanut.

Suomen Uutisten tässä jutussa käyttämän tilastotiedon perusteella tämän vuoden touko-elokuussa raiskausrikoksista on ollut epäiltynä suomalaisten lisäksi yhteensä 49 eri valtion kansalaisia. Kaikista raiskaustapauksista epäillyistä jonkin verran alle puolet on ulkomaalaisia.

Epäiltyjen ulkomaalaisten joukossa eniten on tänä vuonna ollut irakilaisia eli yhteensä 28 henkilöä. Samalla tarkastelujaksolla vuonna 2017 irakilaisia epäiltyjä oli 27 ja vuonna 2016 kaikkiaan 38.

Tämän vuoden tarkastelujaksolla touko-elokuussa kolmen epäillyn tekijän kansalaisuus ei ole poliisin tiedossa. Lisäksi niin sanotut pimeät raiskausjutut eli rikokset, joissa ei edes ole epäiltyä henkilöä, jäävät poliisin tilaston ulkopuolelle.

Poliisin mielestä ilmoituskynnys madaltunut

Kesäkuukaudet aiheuttavat usein tilastopiikin ilmoitettujen raiskausrikosten määrässä. Kuitenkin seksuaalirikokset ovat Suomessa lisääntyneet myös laajemmassa tarkastelussa. Esimerkiksi Helsingissä poliisi kirjasi tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana yhteensä 292 seksuaalirikosta, määrällisesti luku on 90 enemmän kuin vuonna 2017.

Vastaavasti myös Hyvinkäällä tapahtuneet raiskaukset ovat tilastollisesti kohonneet. Kuluvan vuoden elokuun puoliväliin mennessä Hyvinkäällä oli poliisin tietoon tullut jo 13 raiskaustapausta. Viime vuonna raiskauksia tuli poliisin tietoon seitsemän ja vuonna 2016 vain yksi.

Rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisilaitokselta selitti Helsingin Sanomien haastattelussa kohonneita lukuja seksuaalirikosten tehokkaammalla paljastamisella, yksittäistapauksilla ja julkisella keskustelulla. Se, että seksuaalirikokset ovat viime aikoina olleet voimakkaasti esillä julkisuudessa, on Vuorisalon mukaan saattanut madaltaa kynnystä ilmoittaa niistä poliisille.

Tekijällä saattaa olla useita uhreja

On silti hyvä muistaa, että kaikki seksuaalirikokset, varsinkin lähisuhteissa tapahtuneet, eivät aina edes päädy poliisin tietoon. Tilastot kertovatkin vain niistä raiskauksista, joista on ilmoitettu poliisille. Tilastolukuja tarkastellessa ei myöskään käy ilmi se, että epäillyllä tekijällä voi joskus olla useampia uhreja. Tällöin yhden rikollisen paljastumisesta seurauksena saattaa olla useampia rikossyytteitä.

Mistä ilmoitettujen raiskausten ja laajemminkin seksuaalirikosten määrän kohoaminen lopulta johtuu? Onko Suomessa tällä hetkellä enemmän potentiaalisia raiskaajia kuin aiemmin?

Asiaa voinee tarkastella sekä Vuorisalon näkemyksellä että myös siitä näkökulmasta, että jostain syystä Suomessa on tällä hetkellä aiempaa enemmän potentiaalisia raiskaajia.

Irakilaiset ahkerasti asialla

Suomeen on vuoden 2015 turvapaikkakriisin yhteydessä saapunut paljon henkilöitä maista, joiden kansalaiset ovat eri tutkimusten mukaan moninkertaisesti yliedustettuina seksuaalirikoksissa. Varsinkin Lähi-idästä ja Afrikasta saapuneet henkilöt ovat viime vuosina olleet raiskausrikoksissa näkyvästi yliedustettuina Suomen kantaväestöön verrattuna.

Kuten tämänkin artikkelin perusteena olevista tilastoista käy ilmi, erityisesti irakilaisten tekemiksi epäillyt seksuaalirikokset ovat kääntyneet nousuun.

SUOMEN UUTISET