Perussuomalaiset kannattavat Isisin vastaisen koalition tukemista jo moraalisistakin syistä. – Irakin vakauttaminen on Suomen ja tietysti koko maailman etu, kun Irakin olot luodaan sellaisiksi, että siellä voi elää turvallisesti. Tällä toiminnalla torjutaan terrorismia ja muita vuoden 2015 kaltaisen massasiirtolaisuuden tuomia ongelmia, joita Suomessa vieläkin valitettavasti ratkotaan, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen.

Isisin vastaisen koalition, johon Suomi kuuluu, tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Kaikki Isisin hallinnoimat alueet on vapautettu Irakissa ja Syyriassa.

– On kuitenkin tärkeää, että maita ei jätetä oman onnensa nojaan, sillä Isisin ideologialle löytyy näissä maissa vielä kannatusta. Tällaista ideologiaa vastaan taistelua on syytä siis jatkaa, kansanedustaja Jari Ronkainen totesi, kun eduskunnassa käsiteltiin Suomen osallistumisen jatkamista turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.

Selonteossa todetaan, että Isisin vastaisen koalition keskeinen tehtävä on Isisin riveihin lähteneiden vierastaistelijoiden rajat ylittävän liikkumisen estäminen. Perussuomalaiset haluaakin hallitukselta tiukkoja toimia vierastaistelijoiksi Suomesta lähteneiden paluun estämiseksi kaikin mahdollisin keinoin – tarvittaessa lakeja muuttamalla. Vierastaistelijat ovat merkittävä turvallisuusuhka kansallisesti.

Koulutus palvelee myös kouluttajaa

Suomalaiset sotilaat osallistuvat Irakissa koulutus- ja neuvonantotehtäviin – eivät suoraan sotilaalliseen toimintaan.

– Tämä on hyvä lähtökohta varsinkin nyt, kun suora aseellinen sota on Isisin alueiden vapauttamisen myötä ohi. Turvallisuusvastuu pyritäänkin siirtämään ajan kuluessa Irakin omille joukoille, mutta alue ei vielä ole tähän valmis, vaan tukea tarvitaan, Ronkainen sanoo.

– Suomalaisten antama ammattimainen koulutus on laadukasta, ja siitä saamme kiittää Puolustusvoimien todella tasokasta osaamista. Kuten jo edellisinä vuosina on todettu, suomalainen koulutus on vähentänyt muun muassa haavoittuneiden kuolleisuutta ja räjähteistä aiheutuneita tappioita.

Koulutus palvelee myös kouluttajaa. Suomalaiset joukot saavat Irakista korvaamatonta kokemusta monenlaisiin tilanteisiin.

– Toivottavasti Suomessa ei vastaavia kriisejä koskaan koeta, mutta niihin on aina varauduttava. Varautuminen on viisautta, sillä esimerkiksi terrorismin uhka on löyhän turvapaikkapolitiikan vuoksi pahentunut myös Suomessa.

Vapaaehtoinen paluu tökkii pahasti

Isisin vastaisessa taistelussa on koalition osalta siirrytty viimeiseen eli neljänteen vaiheeseen. Isisin alueellinen hallinta on eliminoitu ja aseellinen tilanne vakautettu. Viimeisen vaiheen tarkoitus on turvallisuustilanteen normalisointi.

– Onkin kiistämätön fakta, että Irakin turvallisuustilanne on kohentunut lähivuosina merkittävästi ollen nyt paras vuosikausiin. Tämä tarkoittaa, että muun muassa vuonna 2015 ja sen jälkeen Suomeen saapuneet irakilaiset turvapaikanhakijat voivat palata koteihinsa. On luonnollisesti lähdettävä siitä oletuksesta, että jokainen haluaa elää omassa kotimaassaan, Ronkainen sanoo.

– Vapaaehtoinen paluu kuitenkin tökkii pahasti. Palautussopimusta ei ole vieläkään saatu aikaiseksi. Suomessa on edelleen tuhansia irakilaisia, joiden turvapaikkakäsittely on kesken, loputtomalla uusintakierroksella tai he ovat jääneet maahan laittomasti. Suomi ei välttämättä onnistu palauttamaan edes vakavinta turvallisuusuhkaa aiheuttavia rikollisia tai väkivaltaista radikaalisanomaa välittäviä ihmisiä, sillä kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen palata. Tämä ei sovi kansalaisten, saati perussuomalaisten oikeustajuun. Lepsuilu tässä asiassa levittää terrorismin uhkaa Suomeen.

Taloudellinen tuki pois

Perussuomalaisten mielestä Suomen tuleekin käyttää neuvotteluvalttina Irakin kanssa kaikkia mahdollisia keinoja palautussopimuksen luomiseksi.

– Suomi antaa Irakille erilaista taloudellista ja toiminnallista tukea, ja siitä pitää tehdä ehdollista: mikäli Irak ei suostu ottamaan kansalaisiaan vastaan, tuki lopetetaan, Ronkainen sanoo.

– Perussuomalaisten mielestä ihmisiä tulee auttaa kotimaassaan sellaisten olosuhteiden saavuttamiseksi, joista ei tarvitse paeta. Se on kaikkien kannalta kestävin tapa auttaa. Siksi kannatamme Suomen osallistumisen jatkamista Isisin vastaisessa toiminnassa.

SUOMEN UUTISET