Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiaisen mielestä ulkomaalaiset rikolliset on heti tuomion tullessa lailliseksi karkotettava siihen maahan, jonka kautta he ovat tulleet Suomeen, ellei heidän oma kotimaansa ota heitä vastaan.

Eduskunnassa käsiteltiin eilen kansalaisaloitetta seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun ulkomaalaisen oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkotuksesta. Aloite keräsi hyvin nopeasti yli 50 000 vaadittua allekirjoitusta, allekirjoitusten lopullisen määrän ollen 118 374.

– Lienee aiheellista mainita, että harva kansalaisaloite on ollut näin suosittu kansan keskuudessa, saamatta juuri ollenkaan palstatilaa mediassa, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen.

Työllistävät poliisia ja oikeuslaitosta

Turtiainen otti kantaa aloitteeseen pitämällä vaikuttavan palopuheen istuntosalissa.

– Maahamme ”turvaa” kyselemään ohjatut elintasopakolaiset eivät osoittautuneetkaan moniosaajiksi, eikä heistä syntynyt siinä määrin maahamme halpatyövoimaa kuten tietyt tahot toivoivat. Valtaosasta heistä tuli maahamme ryhmä, joka työllistää toimillaan poliisia, kaikenlaisia virkamiehiä, turvallisuusalaa, oikeuslaitosta ja vankeinhoitolaitosta.

– Kaiken tämän maksaa jokainen suomalainen luopumalla osasta hyvinvointiaan. Suomalaiset maksavat myös täysimääräisenä kyseisen ryhmän elämäntavan kulut, Turtiainen jylisi.

Lain pitää mahdollistaa nopea karkotus

Kansalaisaloitteen tekijät Saila Al-Jewari ja Mirja-Liisa Sulinko perustelevat tekemäänsä aloitetta mm. seuraavasti:

”Tällä hetkellä annamme maastamme maailmalla kuvan, että lakimme turvapaikanhakijoiden tekemiä seksuaalirikoksia kohtaan on erittäin löyhä. Lisäksi maassamme on liiankin hyvä vankeinhoitolaitos. Turvapaikanhakijalle vankilaan joutuminen voi olla kuin lottovoitto. Meidän pitää muuttaa Suomen kuvaa maailmalla tältä osin ja tehdä selväksi, että meillä on nollatoleranssi tältä osin ja jos tämän nimikkeen alla tulee tekemään rikoksen, ja tulee siitä tuomituksi, tulee automaattisesti menettämään jo olemassa olevan oleskeluluvan ja maahanmuuttovirasto tulee tekemään päätöksen karkotuksen ajankohdasta. Lain pitää mahdollistaa nopea karkotus.”

Suomen vankila ei ole pelote

Turtiainen toi tämän näkökulman esille myös puheessaan, korostaessaan myös sitä tosiasiaa, että vankeinhoito on Suomessa kallista ja sitä pitää nimenomaan käyttää Suomen kansan turvallisuuden edistämiseksi ja sen eduksi. Tämä tarkoittaa edustajan mielestä sitä, että ulkomaalaiset rikolliset on heti tuomion tullessa lailliseksi karkotettava siihen maahan, jonka kautta he ovat tulleet Suomeen, ellei heidän oma kotimaansa ota heitä vastaan.

– Suomen hyvämaineiset ja hyvätasoiset vankilat, länsiraja ilman valvontaa ja löyhät tuomiot rikoksista toimivat ulkomaalaisille rikollisille jopa houkuttimina tulla Suomeen tehtailemaan rikoksia. Sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikille Suomen rajoille otetaan käyttöön rajatarkastukset ja turvallisten maiden kautta ei päästetä ketään hakemaan Suomesta turvapaikkaa, Turtiainen painotti.

Ulkomaalaiset tehtailevat seksuaalirikoksia

Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olevat ulkomaalaiset syyllistyvät raiskausrikoksiin peräti 17 kertaa useammin kuin kantasuomalaiset. Luku on hyvin mahdollisesti jopa suurempi, sillä tilastoinnissa ulkomaalaiseksi ei enää lueta sellaista ulkomaalaista, jolla on Suomen kansalaisuus.

Viime vuonna, kaikkien ulkomaalaisten epäiltyjen osuus tietoon tulleista seksuaalirikoksista on reilusti yli 20 prosenttia, eli lähes joka neljäs ulkomaalainen syyllistyy seksuaalirikokseen. Tämä luku on suuri senkin vuoksi, että ulkomaalaisia on Suomessa vain viisi prosenttia koko väestöstä.

SUOMEN UUTISET