Eduskunnassa käsiteltiin tänään kansalaisaloitetta seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun henkilön oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkottamisesta. Oikeusministeri, sisäministeri ja muut ministerit loistivat eduskunnan salissa poissaolollaan eivätkä siten osallistuneet kansalaisaloitteesta käytyyn lähetekeskusteluun.

Useat kansanedustajat kritisoivat keskustelun aikana asiasta vastaavan ministerin poissaoloa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti kuitenkin tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitukselta toimenpiteitä suomalaisten heikentyneen turvallisuuden parantamiseksi.

Immosen mukaan ulkomaalaisperäisen seksuaalirikollisuuden määrän kasvu on johtanut Suomessa kestämättömään tilanteeseen. Immosen kysyy, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi.

Oulun seudulla kestämätön tilanne

Suomessa kirjattiin viime vuonna 3 856 seksuaalirikosilmoitusta. Vuoteen 2017 verrattuna ilmoituksia oli yli 500 enemmän. Erityisesti ilmoitukset lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista kasvoivat tilastojen mukaan viime vuonna selvästi. Vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin 1 188, kun vuonna 2018 niitä tehtiin jo peräti 1 410.

– Esimerkiksi meillä Oulun seudulla tilanne seksuaalirikosten määrän kasvun suhteen on täysin kestämätön. Oulun poliisi julkaisi viime heinäkuussa rikostilastot tammi-kesäkuulta 2019. Seksuaalirikoksia tuli Oulun poliisilaitoksen tietoon 205 kappaletta, kun edellisvuonna määrä oli vastaavana aikana 111. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 42 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna.

– Oulun kaupungin alueella seksuaalirikosten määrän kasvu oli peräti yli sata prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksissa oli Oulun poliisilaitoksen alueella kuluvana vuonna noin 40 prosenttia, Immonen avaa.

Seurausta hallitsemattomasta maahanmuutosta

Ulkomaalaistaustaiset henkilöt, erityisesti irakilaiset ja afgaanit, ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Koko maassa ulkomaalaisten epäiltyjen osuus tietoon tulleista seksuaalirikoksista oli viime vuonna 25,3 prosenttia, joten joka neljäs seksuaalirikos oli ulkomaalaisen tekemä.

– Osuus on suuri, kun otetaan huomioon, että ulkomaan kansalaisia on Suomessa noin 5 prosenttia väestöstä. Tilastoissa ”ulkomaalaiseksi” ei enää lueta sellaista ulkomaalaista henkilöä, joka on saanut Suomen kansalaisuuden, Immonen muistuttaa.

– Seksuaalirikollisuuden kasvu on seurausta hallitsemattomasta maahanmuutosta. Asiantuntijoiden mukaan ulkomaalaisten yliedustus seksuaalirikoksissa johtuu muun muassa kulttuurieroista. Islamilaisessa kulttuurissa naisten oikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon ei suhtauduta samalla tavalla kuin länsimaisessa kulttuurissa.

Tarvitaan kovempia rangaistuksia

Immonen korostaa, että poliitikkojen korulauseet eivät riitä, vaan hallitukselta vaaditaan nyt vaikuttavia toimia ongelmaan puuttumiseksi.

– Lisääntyneen seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan tulee suunnata riittävästi resursseja. Tämän lisäksi tarvitaan seksuaalirikoksista annettavien rangaistusten tiukentamista.

– Seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden alarajoja on nostettava. Ylärajoja nostamalla ei saada haluttua vaikutusta, koska oikeusasteet antavat yleensä lähempänä alarajoja olevia rangaistuksia, Immonen sanoo.

Ei maahanmuuttoa kolmansista maista

Immosen mukaan kaikkein vaikuttavin keino seksuaalirikosten torjunnassa on kolmansista maista tulevan maahanmuuton estäminen.

– Suomen maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava. Maastamme on tehtävä vähiten houkuttelevin Pohjoismaa turvapaikanhakijoiden silmissä. Kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ja maassa laittomasti olevat henkilöt tulee ottaa säilöön ja karkottaa Suomesta. Vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisia on monin eri keinoin tehostettava nykyisestä. Maahanmuuttajia ei saa jättää poistamatta maasta esimerkiksi perhesyiden nojalla.

– Lisäksi Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja on tiukennettava, ja jatkossa Suomen kansalaisuus on peruutettava vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneiltä ulkomaalaisilta henkilöiltä. Tässä hallitukselle tarjolla muutamia keinoja, joilla ongelmaan voidaan puuttua, Immonen sanoo.

SUOMEN UUTISET