Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti joulukuussa hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaati hallitukselta toimia maahanmuuton ongelmien, kuten laajamittaisen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskausten lopettamiseksi.

Sisäministeri haluton kitkemään ongelmaa

Immonen ei ole tyytyväinen sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) antamaan vastaukseen, ja hän pitääkin sitä osoituksena suoranaisesta haluttomuudesta kitkeä maahanmuuton ongelmia.

– Sisäministerin vastaus ei anna mitään uutta ratkaisua tähän täysin selkeään ja kansaa syvästi järkyttävään ongelmaan, joka on syntynyt Suomeen nimenomaan vastuuttoman maahanmuuttopolitiikan seurauksena.

– Jopa Keskusrikospoliisi on todennut lasten systemaattisen hyväksikäytön ja raiskausten olevan ilmiö, josta on nyt paljastunut ainoastaan jäävuoren huippu, Immonen sanoo.

Mykkänen tarjoaa keinoksi valistusta

Ministerin vastauksessa ratkaisuiksi ehdotetaan jo käytössä olevia menetelmiä, kuten vastaanottokeskuksissa maahanmuuttajille annettavaa valistusta.

Valistusta aiotaan ministerin mukaan kehittää siten, että se antaisi nykyistä selkeämmin tietoa pelisäännöistä liittyen seksuaaliseen kanssakäymiseen.

– Hallitus ei edelleenkään tahdo ymmärtää todellisia ongelmia ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten taustalla. Pelisäännöistä valistamisen kehittämisellä ei tule olemaan vaikutusta, sillä Suomeen tulevista monet ovat kotoutumishaluttomia, eikä heillä ole aikomustakaan toimia yhteiskunnassamme sääntöjen mukaan, Immonen paheksuu.

Laittomasti maassa olevat säilöön, rikolliset ulos

Immonen muistuttaa, että perussuomalaiset ovat esittäneet useita ratkaisuja, joilla voitaisiin ennaltaehkäistä maahanmuuton aiheuttamia ongelmia.

– Olemme esittäneet tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan sekä vaatineet turvapaikanhakijoiden liikkumisvapauden rajoittamista ja päiväkoti- ja kouluvierailujen lopettamista.

– Olemme myös vaatineet laittomasti maassa olevien säilöönottoa, rikollisten karkottamisen lisäämistä ja tehostamista sekä Suomen kansalaisuuden ehtojen kiristämistä, Immonen listaa.

Lakimuutos ei estä rikoksia eikä lisää karkotuksia

Sisäministeri Mykkänen nostaa vastauksessaan esiin myös vuodenvaihteessa voimaan tulleen lakimuutoksen, joka nopeuttaa rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista.

– Tämä uudistus ei ennaltaehkäise maahanmuuttajien rikoksia eikä lisää karkotusten määriä, Immonen sanoo.

SUOMEN UUTISET