Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho analysoi perussuomalaisten menestystä eduskuntavaalissa ja uusimmissa kannatuskyselyissä. Halla-aho puhui perussuomalaisten puoluekokouksessa Tampereella. Hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi, vastaehdokkaita ei ilmaantunut.

Halla-aho kertoi puheensa aluksi, että Tampere on hänelle erityinen paikka, jossa hän on syntynyt ja viettänyt nuoruutensa. Tampere on perinteinen teollisuus- ja työläiskaupunki.

Halla-ahon nuoruusvuosien jälkeen moni asia on kuitenkin muuttunut.

– Tehtaanpiippuja on vähemmän kuin ennen, ja muuta kuin suomalaista kansaa enemmän kuin ennen. Ottamatta sen erityisemmin kantaa juuri Tampereen kehitykseen voidaan todeta, että näiden kysymysten ympärillä pyörittiin eduskuntavaaleja edeltäneet kuukaudet.

– Ne ovat myös kysymyksiä, jotka erottavat perussuomalaiset kaikista muista puolueista. Suomalainen työ ja yrittäminen yhtäältä, ja toisaalta Suomen rooli suomalaisten kotina, turvapaikkana ja edunvalvojana.

Vaalimenestys kertoo hyvästä yhteishengestä

Keväällä perussuomalaiset onnistui nostamaan hurjasti kannatustaan, ja nousi eduskuntavaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi.


Puoluekokouksen avauspuhe, Jussi Halla-aho. Youtube, 15 min 30 sek.

Halla-aho sanoi, että menestys kertoo myös hyvästä yhteishengestä puolueen sisällä.

– Syyskuussa 2018 Ylen gallup antoi meille 9,4 prosentin kannatuksen. Seitsemän kuukautta myöhemmin se oli 17,5 prosenttia. Jäimme kaksi prosentin kymmenystä suurimman puolueen asemasta. Kansanedustajien määrässä laskettuna sivusimme historiamme parasta tulosta. Mutta ennen kaikkea: ylitimme kaikkien odotukset, myös omamme.

-Toukokuun kannatusmittauksessa nousimme suurimmaksi puolueeksi ja kesäkuussa tämä trendi jatkui.

Kotimaisen teollisuuden ja työn puolustaminen on ilmastoteko

Halla-ahon mukaan kannatuskyselyihin ja vaalituloksiin on syytä suhtautua tyyneydellä, olivat ne millaisia hyvänsä. Galluplukujen ja vaalitulosten syitä ja seurauksia on kuitenkin aina syytä pohtia.

– Viimeisen puolen vuoden aikana tapahtui asioita, jotka varmasti heijastuivat perussuomalaisten kannatukseen. Syksyllä julkaistu IPCC:n ilmastoraportti sai kaikki muut puolueet lähtemään suoranaiselle ilmastolaukalle. Me emme tehneet samaa virhettä kuin eräät muut kansallismieliset puolueet Euroopassa väistelemällä ilmastoteemaa. Ihmiset ovat huolissaan ilmastosta ja päästöistä, ja tämä on syytä hyväksyä poliittisena realiteettina, oltiin ilmastonmuutoksen syistä ja ihmisen vaikutuksista mitä mieltä hyvänsä.

Halla-aho korosti, että perussuomalaiset ovat tarjonneet selkeän ja realistisen vaihtoehdon muiden puolueiden lietsomalle itseruoskinnalle ja hysterialle.

– Korostimme sitä, että kotimaisen teollisuuden ja työn puolustaminen nimenomaan on ilmastoteko. Että muuttoliikkeen torjunta etelästä pohjoiseen nimenomaan on ilmastoteko.

Sipilän ja Orpon puheet muuttuivat Oulun tapahtumien jälkeen

Talvella nousivat julkisuuteen pakolaistaustaisten miesten tekemät, lapsiin ja nuoriin kohdistuneet seksuaalirikokset Oulussa ja muualla maassa.

– Mitään uutta näissä tapauksissa ei sinänsä ollut, mutta niitä kasautui niin paljon yhdelle paikkakunnalle, että niitä ei voitu tavalliseen tapaan lakaista maton alle.

Halla-aho sanoi, että tapaukset palauttivat mieliin myös keskustan ja kokoomuksen sinisilmäiset puheet ja vastuuttoman toiminnan vuoden 2015 vyöryn aikoihin.

– Silloin ministerit Sipilä ja Orpo olivat sitä mieltä, että ketään ei voida käännyttää rajalta, ketään ei voida palauttaa, ja tulijoiden motiivien epäileminen on rasismia. Ääni muuttui kellossa Oulun tapahtumien jälkeen, mutta uskottavuus puuttui.

Perussuomalaiselle politiikalle riittää kysyntää

Halla-aho totesi, että yksittäiset teemat ja ilmiöt eivät kuitenkaan riitä selittämään sitä, että perussuomalaisten kannatus kaksinkertaistui puolessa vuodessa.

– Tärkein selittäjä on minun käsitykseni mukaan se, että me yksinkertaisesti pääsimme ääneen paljon enemmän kuin ennen, sekä vaalikeskusteluissa että turuilla ja toreilla.

Halla-aho totesi, että perussuomalaiselle politiikalle on kysyntää paljon enemmänkin.

– Kyselytutkimusten mukaan enemmistö suomalaisista haluaa esimerkiksi sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, jota ainoastaan perussuomalaiset päätöksenteossa ajaa.

– Miksi tämä ei kanavoidu suoraan puolueen kannatukseksi, johtuu ennen kaikkea mielikuvista. Me täällä tiedämme, millaisia ihmisiä me olemme ja millaisia asioita me ajamme. Mutta tuolla ulkona, perussuomalaisen kuplan ulkopuolella jos niin sopii sanoa, on valtava määrä kansalaisia, jotka eivät aktiivisesti seuraa politiikkaa ja poliitikkoja. Heidän käsityksensä niin perussuomalaisista kuin muistakin puolueista perustuu pitkälti siihen, mitä valtamedia heille kertoo. Ja mehän tiedämme, mitä valtamedia meistä kertoo.

Paremmat ehdokkaat ja ohjelmat kuin koskaan aiemmin

Halla-aho sanoi, että perussuomalaiset onnistui vaalikampanjassa murtamaan valtamedian perussuomalaista rakentamia käsityksiä

– Monien ihmisten mielikuva meistä on propagandan seurauksena niin vääristynyt, että suora kontakti vaalikampanjan aikana ei yksinkertaisesti voinut muuttaa sitä mielikuvaa mihinkään muuhun kuin parempaan suuntaan. Siksi vaalikampanjoinnilla ja vaalitilaisuuksilla on meille niin suuri merkitys.

Halla-ahon mukaan suomalaiset arvostavat päätöksentekijöissä uskottavuutta.

– Uskottavuus syntyy siitä, että olemme johdonmukaisia ja että meillä on toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ihmisiä koskettaviin ongelmiin. Me emme lupaile kaikille kaikkea kannatuksen toivossa. Me tarjoamme poliittisen vaikutuskanavan ihmisille, joilla on samanlainen ajattelutapa ja arvomaailma kuin meillä.

Halla-aho myös sanoi, että perussuomalaisilla oli kevään vaaleissa paremmat ehdokkaat ja paremmat ohjelmat kuin koskaan ennen.

– Kiitän tässä yhteydessä vielä kerran kaikkia ehdokkaita, puoluetoimiston väkeä ja piirien ja paikallisyhdistysten ihmisiä. Vaalitulos ei tullut itsestään, vaan se tehtiin hirmuisella työllä, monessa paikassa, monen ihmisen voimin.

Perussuomalaiset on sekä duunarien että yrittäjien puolue

Halla-aho korosti, että perinteiset jakolinjat oikeiston ja vasemmiston välillä ovat viime vuosina muuttuneet vähemmän tärkeiksi sekä Suomessa että muualla länsimaissa.

– Niiden rinnalle ja tilalle on tullut uusia jakolinjoja, joista tärkein on jako kansallismielisten ja globalistien välillä. Aikamme suuri kysymys on, onko valtion tehtävä puolustaa omiaan, vai onko sen tehtävä toimia koko maailman sosiaalitoimistona. Nykyisistä puolueista vain perussuomalaiset ja vihreät ovat sopeutuneet ja asettuneet selkeästi tälle akselille.

– Kaikki muut puolueet ovat sisäisesti jakautuneita ja yrittävät kumartaa samanaikaisesti kaikkiin suuntiin. Siksi ne myös pyllistävät kaikkiin suuntiin, vuotavat kummastakin laidasta ja menettävät kannatustaan sekä perussuomalaisille että vihreille.

Halla-aho sanoi, että kun tutkitaan kannattajarakennetta, perussuomalaiset ovat ylivoimaisesti suurin puolue duunareiden keskuudessa.

– Samaan aikaan me olemme erittäin suuri puolue yrittäjien keskuudessa. Meillä on enemmän yrittäjätaustaisia kansanedustajia kuin millään muulla puolueella. Tämä kuvastaa erinomaisesti äskenmainittua muutosta jakolinjoissa.

Suomen politiikan suunta muuttuu vähitellen

Kevään hyvästä vaalituloksesta, huolimatta perussuomalaisia ei kelpuutettu hallitukseen. Halla-aho kuitenkin sanoi, että demokratiassa suunnanmuutokset harvoin tapahtuvat kertarysäyksellä.

– Me olemme se ääni, joka muistuttaa joka päivä ihmisiä siitä, että monikultturismia, maahanmuuttoa ja EU-liittovaltiota ylistävälle hyminälle on olemassa vaihtoehto. Pelkästään se, että olemme olemassa emmekä suostu katoamaan poliittiselta kartalta, pakottaa valtavirtapuolueet ajan kanssa korjaamaan omia linjauksiaan. Näin on tapahtunut muuallakin maailmassa, ja näin tulee tapahtumaan myös Suomessa.

– Miten nopeasti tämä tapahtuu, riippuu siitä, miten hyvin me menestymme, eli siitä, miten paljon muut puolueet kärsivät äänestäjäkatoa meidän suuntaamme. Meidän on siis tehtävä kaikkemme sen eteen, että puolueemme menestyisi mahdollisimman hyvin. Meidän on tehtävä kansalaisille mahdollisimman helpoksi äänestää perussuomalaisia ja samaan aikaan tarjottava niin selkeää vaihtoehtoa, että kansalaisilla on syy äänestää perussuomalaisia.

Perussuomalaiset tarjoaa vaihtoehdon

Kuten vuoden 2015 puoluekouksessa, Halla-aho korosti myös Tampereella puheessaan että perussuomalaisia äänestetään, koska perussuomalaiset on vaihtoehto muille puolueille.

– Meitä äänestetään vain niin kauan kuin olemme vaihtoehto. Tänä päivänä meidän vaihtoehtomme on kirjattu ohjelmiimme, ja se eroaa radikaalisti muista puolueista. On olemassa kysymys, johon vastaus on perussuomalaiset. On olemassa syy äänestää perussuomalaisia. Meidän tuleekin entistä enemmän keskittyä avaamaan kansalaisille sitä, että meidän vaihtoehtomme ei perustu synkkään mielenlaatuun, ilkeyteen tai julmuuteen vaan realismiin, reiluuteen ja terveeseen järkeään. Tätä työtä voi tehdä jokainen meistä.

SUOMEN UUTISET