Perussuomalaisten kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meren viime vuoden lopulla tekemää lakialoitetta eläimiin sekaantumisen kriminalisoimiseksi käsiteltiin torstaina eduskunnan täysistunnossa. Meren mielestä on hullua, että Suomessa eläimiin sekaantumista esittävän kuvan levittäminen on lainvastaista, mutta itse teko ei.

Kansanedustaja Leena Meri teki ensimmäisen lakialoitteensa eläimiin sekaantumisen kriminalisoimiseksi jo vuonna 2015. Aloite sai silloinkin runsaasti kannatusta eduskunnassa ja herätti julkista keskustelua, mutta valmistelussa ollut eläinten hyvinvointilaki ehti raueta ennen kuin edellinen hallitus ehti käsitellä sitä.

– Mielestäni eläinten asianmukainen kohtelu on sivistyneen yhteiskunnan mittari. Eläin ei ole mikään seksilelu. Kun eläinten hyvinvointilaki viipyy ja viipyy, olen asiaa vauhdittaakseni tehnyt tästä asiasta taas lakialoitteen, Meri kertoo.

Eläintä ei voi haastatella

Kaikenlainen eläimiin sekaantuminen oli Suomessa kriminalisoitua vuoteen 1971 saakka, jolloin sitä alettiin pitää enemmän mielenterveysongelmana, joka pitää muulla tavoin hoitaa. Teon lainvastaisuus poistettiin rikoslaista niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa. Suomen rikoslakiin jäi kuitenkin sellainen kirjaus, että eläimiin sekaantuminen on rangaistavaa siinä tapauksessa, että se aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua, kärsimystä tai tuskaa.

– Jos ei voi osoittaa, että eläimelle on aiheutettu kipua tai kärsimystä, teko on siis rikoslaissa sallittu. Kivun tai kärsimyksen osoittaminen on kuitenkin haasteellista, koska eihän eläintä voi haastatella, Meri sanoo.

Kuvamateriaalin levittäminen kiellettyä, itse teko ei

Maailma on kuitenkin muuttunut, ja kuluneina vuosikymmeninä eläin on muuttunut pelkästä käyttöesineestä tuntevaksi ja tietoiseksi olennoksi, jolla on omat oikeutensa. Sen seurauksena eläimiin sekaantuminen kriminalisoitiin uudelleen useimmissa Euroopan maissa. Tällä hetkellä vain Suomessa, Unkarissa ja Romaniassa ei eläimiin sekaantumista ole kriminalisoitu.

– Kuitenkin meillä on laki sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä, eli jos levittää eläimiin sekaantumista käsittelevää kuvamateriaalia, se on rikoslaissa rangaistavaa, mutta itse teko ei. Se tuntuu hullulta, Meri päivittelee.

Vihreiden tuki yllättävän heikkoa

Meri ihmettelee sitäkin, miksi eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista paljon puhuvien vihreiden taholta ei juuri ole tullut kannatusta hänen aloitteilleen. Vihreiden nimiä ei juuri aloitteiden allekirjoituksista löydy, ja he ovat loistaneet poissaolollaan keskusteluista, kun aihetta eduskunnassa on käsitelty. Suoranaista vastustusta Meren aloitteet eivät kuitenkaan eduskunnan tasolla ole saaneet.

– Minuun on ollut yhteydessä Suomen eläinystävien foorumiksi itseään kutsuva porukka, jotka pitävät itseään ns. ”zoofiilikkoina”. He pitävät eläimiin sekaantumista vain seksuaalisena suuntautumisena ja katsovat elävänsä tasavertaisessa parisuhteessa eläinten kanssa. Kyse ei kuitenkaan mitenkään voi olla tasavertaisesta parisuhteesta, kun toinen osapuoli on eläin ja alisteisessa asemassa, Meri kertoo.

Mika Männistö