Seksuaalisiin suuntautumisiin sekä sukupuolimoninaisuuksiin toiminnassaan keskittyvä Seta ry on jälleen haalinut mukavan summan veikkausvoittovaroja. Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Setan kattojärjestölle huimat 762 472 euroa tälle vuodelle käytettäväksi. Lisäksi avustuksia saavat Setan paikalliset jäsenjärjestöt.

Myönnetyistä rahoista 319 000 euroa menee yksinomaan Setan toiminnan perusrahoitukseen. Järjestön palkkalistoilla on tällä hetkellä ainakin seitsemän työntekijää. Valtakunnallisen Setan STEA-avustuspotti on kasvussa, sillä viime vuonna Setan kassaan kilisi 711 396 euroa.

Muuten Seta aikoo käyttää avustusrahoja niin sanottuun sukupuolivähemmistöön kuuluvien ja heidän läheistensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen vertaistukiryhmien, neuvonnan, yksilötapaamisten, kouluttamisen ja tiedottamisen avulla. Seta lupaa tarjota vastaavia palveluja myös ikäihmisille. Jäsenjärjestöilleen Seta jakaa 50 000 euroa.

Sukupuoli-identiteetin jäsentymisen tukemista

Kaiken kaikkiaan Seta-toimintaan lohkeaa veikkausvoittovaroista tänä vuonna 998 472 euroa eli lähes miljoona euroa, koska STEA jakaa suoraan varoja myös Setan paikallisille jäsenjärjestöille.

Pirkanmaan Seta ry saa yhteensä 167 000 euroa joka käytetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten seksuaalisen suuntautumisen, seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin jäsentymisen tukemiseen, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisäämiseen valtakunnallisen puhelin- ja verkkoauttamisen (Sinuiksi-palvelu) sekä alueellisen vertaisryhmätoiminnan, kouluyhteistyön ja turvapaikkatyön kautta.

Turun seudun Seta saa 69 000 euroa. Rahat käytetään sateenkaari-ihmisten sosiaaliseen vahvistamiseen koulutusten, kouluvierailujen sekä vertaistukitoiminnan ja palveluohjauksen keinoin.

Sexpon neljän vuoden STEA-potti yli 1,6 miljoonaa

Sexpo-säätiö muun muassa järjestää seksuaalineuvonta- ja terapiapalveluita sekä kouluttaa seksuaalisuuden parissa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia.

Sexpo saa tänä vuonna 398 662 euroa STEA:n kautta. Avustuksesta suurin osa, 263 662 euroa on korvamerkitty Sexpon perusrahoitukseen, eli käytännössä ilmeisesti ainakin henkilöstön palkkakuluihin. Sexpon verkkosivujen mukaan työntekijöitä on kymmenen. Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen esiintyy toisinaan mediassa asiantuntijaroolissa. Paalanen on muun muassa puolustanut ihmisten ja eläinten välisiä seksuaalisuhteita.

Sexpon toiminnan rahoitus nojaa enimmäkseen STEA:lta saatavaan rahalliseen tukeen. Summat ovat suuria, sillä pelkästään vuosille 2017-2020 STEA on jakanut Sexpolle 1 633 701 euroa. Osan tuloistaan Sexpo saa myös koulutus- ja konsultaatiotoiminnasta ja asiakasmaksuista.

SUOMEN UUTISET