Somalijärjestön perustamalla ja sen toimintaa pyörittämällä järjestö voi edelleen hakeutua ja päästä mukavien julkisten avustuksien piiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) on tälle vuodelle myöntänyt 509 587 euron edestä avustuksia Suomessa toimiville somalijärjestöille. Somaliyhdistykset hakivat tälle vuodelle yhteensä 1 091 664 euron avustuksia, joista siis noin puolet toteutui.

Somaliliitolle vuodesta toiseen suuria summia

Somaliyhdistysten joukossa huomattavin tuensaaja on edelleen Suomen somalialaisten liitto (somaliliitto), jolle STEA nyt myönsi 175 500 euroa kahteen avustuskohteeseen.

Somaliliitto käyttää varat jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan, viestinnän ja tapahtumien toteuttamiseen. Lisäksi liiton tarkoitus on aktivoida ja lisätä suomensomalialaisten nuorten osallisuutta omaa elämää koskevassa päätöksenteossa. Liitto lupaa tukea nuoria opintoihin, työllistymiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvissä asioissa.

1990-luvulla perustettu somaliliitto ilmoittaa toimivansa Suomessa asuvien somalialaisten kattojärjestönä. Viime vuosina liitto on haalinut suuria summia julkisia varoja. Viime vuonna STEA-rahaa heltisi 266 000 euroa ja vuonna 2018 yhteensä 221 000 euroa.

Lieksan somalialaisillekin 138 987 euroa

Lieksan Somaliperheyhdistys ry sai STEA-rahaa yhteensä 138 987 euroa. Varat on tarkoitus käyttää ainakin maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiseen sekä kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan. Yhdistys aikoo myös palkata työttömiä tai osatyökykyisiä nuoria järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin.

Suomen Somalia-verkosto sai STEA:lta 80 100 euroa, jotka käytetään maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen Impact Academy -toimintamuodon avulla.

Suomen Somalia-verkosto olisi halunnut myös palkata kaksi somalitaustaista nuorta järjestön avustajaksi, jota varten verkosto pyysi 38 214 euron avustussummaa. Tähän tarkoitukseen rahaa ei nyt myönnetty.

Somalian kulttuurielämä tutuksi

Suomi-Somalia Seura on 1986 perustettu järjestö, joka kertoo muun muassa ylläpitävänsä ja edistävänsä Suomen ja Somalian välistä yhteistyötä sekä tekevänsä Somalian historiaa ja kulttuurielämää tunnetuksi Suomessa.

Suomi-Somalia Seuralle heltisi STEA:lta mukavat 115 000 euroa. Rahat käytetään suomensomalialaisten yrittäjyys- ja työllistymisedellytyksien edistämiseen kohderyhmälle räätälöidyn kurssin, työharjoittelun, mentoroinnin sekä yrityshautomo- ja neuvonnan avulla.

STEA-varojen turvin järjestön tarkoitus on myös lisätä suomalaisten yritystoimijoiden tietoisuutta somalialaisesta kulttuurista sekä tuottaa tietoa suomensomalialaisten yrittäjyysedellytyksistä Suomessa.

Muutama kerho ei saanut avustuksia

Somalijärjestön perustamalla ja sen toimintaa pyörittämällä voi siis edelleen hakeutua ja päästä mukavien julkisten avustuksien piiriin. Aivan kaikki avustushakemukset eivät kuitenkaan menneet tänä vuonna STEA:n seulan läpi.

Espoon somali monitoimintakeskus ry olisi halunnut 185 200 euroa projektiin, jossa olisi etsitty työpaikkoja sekä luotu koulutusmahdollisuuksia nuorille maahanmuuttajille. Hankkeessa tarkoituksena olisi ollut esimerkiksi tehdä yhteistyötä päiväkotien ja sairaaloiden sekä vanhusten hoivapalvelujen kanssa. Näitä rahoja ei kuitenkaan myönnetty.

Somaliland Seura ry haki STEA:lta 38 648 euroa tarkoituksenaan palkata toimintakoordinaattori Somaliland Seura ry:n toiminnan keskittämiseen ja strategiseen kehittämiseen. Nämä rahat on haettava muualta, sillä STEA:lta niitä ei tule.

SUOMEN UUTISET